PLONY GM (lub: GMO)

    Wobec spodziewanego wzrostu populacji do 9000000000 w ciągu 50 lat, wyżywienie świata wydaje się być zadaniem przewyższającym możliwości. Technologia GM (Genetycznej Modyfikacji) wzbudziła nadzieję w krajach rozwijających się i wielu naukowców w Afryce uważa plony GM jako jedyny sposób, by uniknąć masowego głodu na kontynencie, ponieważ ta technologia może pokaźnie zwiększyć plony. Naukowcy z południowej Afryki użyli nawet genetycznej modyfikacji, aby wprowadzić szczepionkę przeciw cholerze do bananów, ponieważ ta choroba jest specyficzna dla tamtego regionu.

    Lecz nadal istnieją pewne bariery utrudniające uprawę roślin GM na szeroką skalę. Sektor prywatny nie jest chętny by inwestować w produkty GM, na których skorzystałyby kraje rozwijające się, ponieważ ścisłe przestrzeganie pewnych norm jest kosztowne. Ponadto, w przypadku zwykłego siewu, nasiona są przechowywane od żniw do następnego roku, lecz niektóre przedsiębiorstwa biotechnologiczne w pogoni za maksymalizacją dochodów z inwestycji, stosują restrykcyjne praktyki zmuszając farmerów do kupowania nowych nasion każdego roku, nakładając limity na dobroczynne możliwości nowej technologii.

    Czy spożywanie żywności GM jest bezpieczne?

    Jak dotąd nie ma żadnej pozytywnej odpowiedzi. Działacze, którzy są zdecydowanie przeciwni genetycznej modyfikacji w każdej formie, rozsiewają poważne wątpliwości co do jej wartości i bezpieczeństwa wśród społeczeństw zachodniego świata. W wyniku tego konsumenci bojkotują żywność GM i zmuszają producentów do usuwania jej ze swoich produktów. Te obawy dotarły do Trzeciego Świata i farmerzy organizują protesty, zakazując upraw roślin GM i odmawiając importu genetycznie zmienionych nasion.

    Szczytowym punktem tych protestów było historyczne posiedzenie Organizacji Światowego Handlu w Seattle w 1999 roku, kiedy 100000 demonstrantów zebrało się by stawić opór globalnemu zasięgowi korporacyjnej władzy, włączając w to komercyjne wykorzystywanie inżynierii genetycznej, które usiłuje osiągnąć zysk przez narzucanie niechętnemu światu plonów GM.

SB ’02,124.

Wróć do Archiwum