CIEKAWOSTKI

    Zapasowa pojemność tysięcy komputerów pomaga naukowcom w rozwiązaniu złożonego problemu, a rozwiązanie jednego z nich pomogłoby im pewnego dnia zwalczyć choroby. Zasada "korzystania z rozproszonego systemu komputerowego" polega na połączeniu mocy przetwarzania tysięcy komputerów znajdujących się w domach i biurach na całym świecie. Jeden komputer, lub też mała grupa nawet bardzo mocnych komputerów potrzebowałyby całych lat pracy procesora na dokonanie analizy. Przeciętny pojedynczy komputer potrzebowałby całego dnia na stworzenie symulacji łączenia białka, trwającego jedną nanosekundę. Jednak gdyby zadanie zostało rozłożone na wiele tysięcy komputerów, czas który byłby przeznaczony na to zadanie uległby znacznemu skróceniu. Ta zasada ma zastosowanie we wszystkim, począwszy od sporządzania nowych lekarstw aż do poszukiwania życia pozaziemskiego.

    Niedawno sukcesem zakończył się projekt, przeprowadzany przez naukowców z Uniwersytetu w Stanfordzie w Stanach Zjednoczonych. Ten projekt dotyczy badania długich białek. Każda z długich cząsteczek białka powstaje w wyniku łączenia się aminokwasów w skomplikowane, trójwymiarowe kształty, określające ich rolę. Sądzi się, że "niewłaściwe połączenie" białek odgrywa rolę w wielu chorobach, takich jak choroba Alzheimera. Celem projektu jest naśladowanie tego procesu, który trwa jedynie kilka mikrosekund.

    Projekt rozpoczął się dwa lata temu i do chwili obecnej pozyskał do pracy 200.000 właścicieli komputerów. Każdy z ochotników wyraził zgodę na przeładowanie do jego komputera oprogramowania do analizy, który zaczyna pracę automatycznie, kiedy komputer przestaje być aktywny, a gdy wyniki są skompletowane przesyła je do centralnego komputera. Grupa 30 tysięcy komputerów była w stanie przeprowadzić 32.500 symulacji takich połączeń i zebrania danych w 700 mikrosekundowych odstępach pomiędzy nimi. Rezultaty tych symulacji zostały opublikowane w wersji online naukowego czasopisma Natura.

- The British Broadcasting Corporation.

SB ’02,130; BS ’02,129.

Wróć do Archiwum