DATA PAMIĄTKI W 2003 ROKU

    Poniedziałek, 14 kwietnia, po godzinie 18:00.

    Pamiątka śmierci naszego Pana przypada w poniedziałek, 14 kwietnia, po godzinie 18:00. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego lub inaczej czasu Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 21 marca o godzinie 1:01; nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą ukaże się 1 kwietnia o godzinie 17:20; do tego dodajemy dwie godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - równa się godzina 19:41. Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00, 1 kwietnia do godziny 18:00, 2 kwietnia, a 14 Nisan rozpoczyna się po pełnych 13 dniach, w poniedziałek, 14 kwietnia o godzinie 18:00, kończąc się we wtorek, 15 kwietnia, o godzinie 18:00. Niech Bóg błogosławi cały swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysyłanie okolicznościowych sprawozdań.

SB ’02,132.

Wróć do Archiwum