CIEKAWOSTKI

    Unia Europejska (UE) jest nastawiana na duży rozwój. Dziesięć nowych krajów, w większości z byłego bloku radzieckiego, przyjęło zaproszenie do przyłączenia się do Unii Europejskiej w 2004 roku. Obecnie w Unii Europejskiej jest 15 krajów. Państwa kandydujące są nominalnie chrześcijańskie. Turcji, która jest państwem muzułmańskim, jednak ze świecką konstytucją, zapowiedziano, że rozpatrzenie jej kandydatury zostaje odroczone do 2004 roku, pomimo wstawiennictwa Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych (które są poza Unią Europejską). Turcja oskarża Unię Europejską o dyskryminowanie jej z tego powodu, że jest spoza wspólnoty chrześcijańskiej. Jednak Unia Europejska uważa, że Turcja powinna skierować swoją uwagę na własne problemy związane z prawami człowieka, zanim będzie można rozważyć jej członkostwo.

    Wypuszczenie w styczniu 2002 roku Euro - jednej waluty dla całej Wspólnoty - obwołano wewnątrz Unii Europejskiej jako sukces, chociaż wyniki są mieszane. Niemcy, największe państwo w Unii Europejskiej i trzecie na świecie pod względem ekonomicznym, odnotowały gwałtowny spadek ekonomiczny, i winą za to obarczają nieelastyczną politykę ekonomiczną Unii Europejskiej wobec jej przedłużających się kłopotów.

    Unia Europejska, jako jednostka handlowa, stała się przeciwwagą dla ekonomicznej i handlowej siły Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Unia będzie w stanie wchłonąć z sukcesem nowe państwa kandydujące, to jej siła ekonomiczna będzie ogromna i najbardziej prawdopodobne jest to, że zmieni ekonomiczny, finansowy i polityczny krajobraz całego świata w następnej dekadzie.

Zebrane z różnych źródeł.

SB ’03,10; BS ’03,9.

Wróć do Archiwum