Rocznik 2003 (numery 179-190)

Sztandar Biblijny numer 179Nr: 179 – Styczeń 2003 | Pobierz PDF


Uświęcenie – str. 2 | Treść artykułu
Paradoksem, z jakim styka się chrześcijanin jest jak zachować wiarę i prawość wobec ataków bezbożnego świata i w tym samym czasie być wiarygodnym i współczującym sługą udzielającym błogosławieństw innym.

Odłączcie się od narodów tego świata – str. 7 | Treść artykułu
Codzienna Niebiańska Manna na 3 sierpnia

Izrael powraca z Babilonu – str. 8 | Treść artykułu
Ilu wróciło i do jakich warunków?

Biblijna lekcja Ezdrasza – str. 8 | Treść artykułu
Nauka studiowania Biblii w uczciwy i obiektywny sposób nie przychodzi łatwo. Służba Ezdrasza wobec Izraela nasuwa pewne pożyteczne lekcje.

Ciekawostki – str. 10 | Treść artykułu
Rozwój Unii Europejskiej

Życzenia – str. 10 | Treść artykułu
od redaktora na 2003 rok

Pytania Biblijne – str. 10 | Treść artykułu

 • Jaka jest różnica pomiędzy wiarą i łatwowiernością?
 • Czy gdziekolwiek w Biblii zazdrość, zawiść i pożądliwość są użyte w pozytywnym znaczeniu?
 • Czy gniew i oburzenie są kiedykolwiek stosowne dla chrześcijanina?

Sztandar Biblijny numer 180Nr: 180 – Luty 2003 | Pobierz PDF


Niebo na Ziemi – str. 14 | Treść artykułu
Istnieje wzajemny związek pomiędzy niebem i ziemią. Bóg objawia swoją wolę i drogi ludziom, używając ich własnego języka, aby mogli zrozumieć Jego przesłanie.

Bóg atomu – str. 18 | Treść artykułu
Bóg jest więcej niż potężnym Stworzycielem cudownego świata wokół nas. Jego serce jest pełne współczucia dla upadłej ludzkości i poruszył „niebo i ziemię”, aby doprowadzić do zbawienia.

Zasada pośredniego dowodu – str. 21 | Treść artykułu
O kilku naukowcach, którzy wnioskowali na temat istnienia i właściwości atomów

Ciekawostki – str. 22 | Treść artykułu
Ekologiczny budynek Towarzystwa Energetycznego w Australii

Pytania Biblijne – str. 22 | Treść artykułu

 • Jakie jest znaczenie przypowieści o synu marnotrawnym (Łuk. 15:11-32)?
 • Co oznacza tytuł Jezusa: „syn człowieczy”?

Sztandar Biblijny numer 181Nr: 181 – Marzec 2003 | Pobierz PDF


Od naszego własnego korespondenta – str. 26 | Treść artykułu
Stylizowana relacja z Jerozolimy z 33 r. n.e..

Któż uwierzył kazaniu naszemu? – str. 27 | Treść artykułu
Relacja Izajasza dotycząca Cierpiącego Sługi jest szczególnym sprawozdaniem – Kazaniem, które dotychczas miało być przyjęte przez większość tych, którzy je słyszeli.

Izajasz prorokował w Jeruzalem – str. 32 | Treść artykułu
Wpis z Nowej Standardowej Encyklopedii Żydowskiej

Odpuszczanie i otrzymywanie odpuszczenia – str. 33 | Treść artykułu
Nauczenie się odpuszczania innym jest łatwiejsze dzięki wdzięcznej ocenie tego, jak wiele nam samym odpuszczono.

Pytania Biblijne – str. 34 | Treść artykułu

 • O której godzinie Jezus był ukrzyżowany?
 • Czy Jezus mógłby złożyć swoje życie bez ukrzyżowania jako cenę okupu za Adama i jego rodzaj?
 • Jak wielu spośród rodzaju Adamowego ma skorzystać ze śmierci Jezusa?

Ciekawostki – str. 36 | Treść artykułu
Kanały na Marsie

Sztandar Biblijny numer 182Nr: 182 – Kwiecień 2003 | Pobierz PDF


Jeżeli – str. 38 | Treść artykułu
Zakładamy to, co nieprawdopodobne: że Chrystus nigdy nie powstał ze śmierci. Gdyby to, tak ważne wydarzenie nigdy nie nastąpiło, gdzie bylibyśmy dzisiaj i jaka byłaby nasza przyszłość?

7 Kroków Jezusa – str. 41 | Treść artykułu
Cały bieg służby Zbawiciela był trudny i niebezpieczny. Proponujemy pamiątkowe rozmyślania poświęcone jej różnym etapom i wspaniałe odświeżenie w Jego ofierze.

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się – str. 44 | Treść artykułu
Co by się stało gdyby Jezus nie powstał z martwych?

Ciekawostki – str. 44 | Treść artykułu
Konferencja w Kioto na temat przyszłego zaopatrywania świata w słodką wodę

Pytania Biblijne – str. 44 | Treść artykułu

 • Czy Jezus rzeczywiście poszedł do piekła, kiedy umarł?
 • W jaki sposób i kiedy Jezus głosił „duchom, które są w więzieniu” (1 P. 3:18,19)?
 • Kiedy Jezus został uwielbiony?

Panie! Naucz nas modlić się – str. 47 | Treść artykułu
Dla nas jako chrześcijan modlitwa do Boga jest rzeczą naturalną. Stałość i trwanie w modlitwie.

Sztandar Biblijny numer 183Nr: 183 – Maj 2003 | Pobierz PDF


Wieczna miłość Boga względem Izraela – str. 50 | Treść artykułu
Plan Boży nie ogranicza się jedynie do chrześcijan, ale obejmuje również Żydów i pogan w przeszłości i obecnie, którzy nie zaakceptowali jeszcze Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

Czy naturalny Izrael utrzyma się? – str. 55 | Treść artykułu
… jako wybrany naród Boga?

Żyd – str. 56 | Treść artykułu
Wiersz

Ciekawostki – str. 56 | Treść artykułu
System zbiorników wody w Izraelu | Ataki terrorystyczne w Izraelu

Pytania Biblijne – str. 57 | Treść artykułu

 • Czy w Piśmie Świętym występuje różnica między słowami Żyd i Izraelita?
 • Jaki powinien być chrześcijański punkt widzenia na Żydów jako jednostki oraz Izrael jako naród?
 • Czy chrześcijanie są zobowiązani do przestrzegania czwartego przykazania dotyczącego dnia Sabatu?

Wielki tragarz naszych brzemion – str. 59 | Treść artykułu
Lud Pana ma kroczyć odpowiedzialnie w sprawach życiowych, lecz jest błogosławiony tym, że Pan ochrania go od rzeczy nie do przezwyciężenia.

Sztandar Biblijny numer 184Nr: 184 – Czerwiec 2003 | Pobierz PDF


Wspaniała wolność dzieci Bożych – str. 62 | Treść artykułu
Podobieństwo do dzieci jest nieodłączną cechą chrześcijańskiego charakteru.

Sprawiedliwość dla ludzi – str. 63 | Treść artykułu
Dążenie do sprawiedliwości i osiąganie pewnego jej stopnia.

Doskonałe prawo wolności – str. 65 | Treść artykułu
Prawdziwe równouprawnienie pochodzi od Boga.

Wędrówka Pielgrzyma – str. 68 | Treść artykułu
Fragment (przy Krzyżu)

Ciekawostki – str. 68 | Treść artykułu
Wzrasta liczba uchodźców na świecie

Pytania Biblijne – str. 69 | Treść artykułu

 • Jakiego rodzaju będzie wolność, do której ma dojść „wszystkie stworzenie” (Rzym. 8:19,21)?
 • Czy jest jakaś nadzieja zmartwychwstania dla ludu Sodomy?
 • Czy od upadku Adama człowiek jest wolną moralnie istotą?

Kogo Bóg złączył – str. 71 | Treść artykułu
Myśli na temat chrześcijańskiego małżeństwa.

Sztandar Biblijny numer 185Nr: 185 – Lipiec 2003 | Pobierz PDF


„Wszystkimi, którzy płyną z tobą” – str. 74 | Treść artykułu
Doświadczenia Pawła na wzburzonym morzu, płynącego statkiem wraz z żołnierzami i marynarzami do Rzymu, dają lekcję łaskawych opatrzności Bożych.

Długość geograficzna – str. 80 | Treść artykułu
Nawigacja na oceanie

Wybrane – str. 80 | Treść artykułu
Okruchy łaski Boga

Pytania Biblijne – str. 81 | Treść artykułu

 • Co oznacza wyrażenie w Dz. Ap. 9:5 i 26:14 „trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać”?

Włosy na waszych głowach – str. 82 | Treść artykułu
Znaczenie literalne a ogólne. Zastosowanie i przyswojenie sobie obietnic Bożych w sposób praktyczny.

Ciekawostki – str. 84 | Treść artykułu
Turbina wykorzystująca energię fal pływowych | Żywność genetycznie modyfikowana (GMO)

Sztandar Biblijny numer 186Nr: 186 – Sierpień 2003 | Pobierz PDF


Zostań z nami – str. 86 | Treść artykułu
Łuk. 24:13-35.

W drodze do Emaus – str. 87 | Treść artykułu
Dwugodzinna wędrówka i rozmowa z nieznajomym – a życie już nigdy nie będzie takie samo.

Tajemnica Pana – str. 90 | Treść artykułu
Pan objawia swoje tajemnice tym, którzy są Jego ludem.

Ciekawostki – str. 94 | Treść artykułu
Telemedycyna do diagnozy | Połykalna kapsułka z kamerą

Pytania Biblijne – str. 94 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Mat. 19:24.

Zielonooki potwór – str. 96 | Treść artykułu
Zazdrość i jej zgubne skutki.

Sztandar Biblijny numer 187Nr: 187 – Wrzesień 2003 | Pobierz PDF


Sługa Pana – str. 98 | Treść artykułu
Słudzy Pańscy muszą rozwinąć pewne cechy, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Maleńkie światło – str. 103 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku nr 165

Ciekawostki – str. 103 | Treść artykułu
Kłopoty kościoła anglikańskiego w związku z kandydaturą homoseksualisty na biskupa

Głęboka rzeka – str. 104 | Treść artykułu
Obiecana ziemia Chanaan jest miejscem mieszkania ludu Bożego. Przejście rzeki Jordan oznacza nasze poświęcenie.

Pytania Biblijne – str. 106 | Treść artykułu

 • Ilu było Apostołów?

Żyjąc pokojowo – str. 107 | Treść artykułu
„A jest wielki zysk pobożność z przestawaniem na swym” – 1 Tym. 6:6.

Sztandar Biblijny numer 188Nr: 188 – Październik 2003 | Pobierz PDF


Drzewo życia – str. 110 | Treść artykułu
Jako chrześcijanie nie jesteśmy wolni, by mówić to, co nam się podoba, lecz mamy ważyć nasze słowa. Jesteśmy tacy jak myślimy.

Jednym słowem, czym ono jest? – str. 113 | Treść artykułu
Piekło

Słowa torowały im drogę – str. 114 | Treść artykułu
Abraham Lincoln | Winston Churchill | Adolf Hitler | George Whitefield | Martin Luther King, Jr.

„Nigdy tak nie mówił człowiek, jak ten człowiek” – str. 115 | Treść artykułu
Nasz Pan w swej elokwentnej mowie pięknie przedstawił plany i obietnice, które przybliżają nas do Boga.

Ciekawostki – str. 116 | Treść artykułu
Żel oczny | Zarzuty Żydów przeciw „Pasji” Mela Gibsona

Powiedz to jeszcze raz – str. 117 | Treść artykułu
Znaczenia określenia „rozwidlony język”

Pytania Biblijne – str. 117 | Treść artykułu

 • Czym jest „dar” „mówienia językami” i czy chrześcijanie powinni pragnąć tego daru?
 • Jakie są świadectwa posiadania ducha Świętego?
 • Jak chrześcijanie mają kierować swoimi rozmowami?

Mówię – Czy słyszałeś o tym… ? – str. 120 | Treść artykułu
Jak rozróżnić zdrową konwersację od plotki? Plotki są niebezpieczne.

Sztandar Biblijny numer 189Nr: 189 – Listopad 2003 | Pobierz PDF


Misja na Malcie – str. 122 | Treść artykułu
Chociaż opis związany z nieplanowanym postojem Apostoła Pawła na wyspie zajmuje jedenaście krótkich wersetów, jest bardzo pouczający i podkreśla ważne aspekty Boskiego postępowania z Jego ludem i ogółem świata.

Ponieważ Bóg był z nim – str. 126 | Treść artykułu
Apostoł Paweł zachowywał spokój gdy wszyscy stracili nadzieję

Malta: wyspa Pawła – str. 127 | Treść artykułu
Jej geografia, historia i kultura

Żmija – str. 129 | Treść artykułu
Ciekawostki o tym gadzie

Pytania Biblijne – str. 129 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Gal. 4:12 „W niczym mnie nie skrzywdziliście”.
 • Wyjaśnienie Rzym. 1:14 „Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i Barbarzyńców, mądrych i niemądrych”.

Dojrzały charakter – str. 131 | Treść artykułu
Rozwój dojrzałego chrześcijańskiego charakteru wymaga znacznego wysiłku, lecz jest on nieodzowny, jeśli chcemy żyć w jedności z naszymi braćmi.

Sztandar Biblijny numer 190Nr: 190 – Grudzień 2003 | Pobierz PDF


Diadem piękności – str. 134 | Treść artykułu
28 rozdział Izajasza potępia historyczne błędy przywódców Izraela, a czyniąc tak przedstawia ważne reguły interpretacji Biblii dla współczesnych chrześcijan.

W czasie właściwym – str. 137 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku nr 256

Rozważ Boskie drogi – str. 138 | Treść artykułu
Żęcie i młócenie różnych zbóż

Ciekawostki – str. 139 | Treść artykułu
„Zaręczyny” kościoła anglikańskiego z metodystycznym | Spotkanie papieża z arcybiskupem Canterbury

Małe miasto Betlejem – str. 139 | Treść artykułu
Betlejem, podobnie jak reszta świata, rozpaczliwie potrzebuje pokoju, którego może udzielić jedynie Chrystus.

Pytania Biblijne – str. 141 | Treść artykułu

 • Dlaczego w naszym chrześcijańskim życiu pojawiają się trudności?
 • Wyjaśnienie 1 Moj. 14:23 – Abraham i król Sodomy.

Lata, które zjadła szarańcza – str. 143 | Treść artykułu
Dla Boga nigdy nie jest za późno na uleczenie rany.

Data Pamiątki w 2004 roku – str. 144 | Treść artykułu
Piątek, 2 kwietnia, po godz. 18:00