Rocznik 2003 (numery 179-190)

Sztandar Biblijny numer 179Nr: 179 – Styczeń 2003 | Pobierz PDF


Uświęcenie – str. 2 | Treść artykułu
Paradoksem, z jakim styka się chrześcijanin jest jak zachować wiarę i prawość wobec ataków bezbożnego świata i w tym samym czasie być wiarygodnym i współczującym sługą udzielającym błogosławieństw innym.

Odłączcie się od narodów tego świata – str. 7 | Treść artykułu
Codzienna Niebiańska Manna na 3 sierpnia

Odłączcie się od narodów tego świata – str. 7 | Treść artykułu
Codzienna Niebiańska Manna na 3 sierpnia

Izrael powraca z Babilonu – str. 8 | Treść artykułu
Ilu wróciło i do jakich warunków?

Ciekawostki – str. 10 | Treść artykułu
Rozwój Unii Europejskiej

Życzenia – str. 10 | Treść artykułu
od redaktora na 2003 rok

Pytania Biblijne – str. 10 | Treść artykułu

 • Jaka jest różnica pomiędzy wiarą i łatwowiernością?
 • Czy gdziekolwiek w Biblii zazdrość, zawiść i pożądliwość są użyte w pozytywnym znaczeniu?
 • Czy gniew i oburzenie są kiedykolwiek stosowne dla chrześcijanina?

Sztandar Biblijny numer 180Nr: 180 – Luty 2003 | Pobierz PDF


Niebo na Ziemi – str. 14 | Treść artykułu
Istnieje wzajemny związek pomiędzy niebem i ziemią. Bóg objawia swoją wolę i drogi ludziom, używając ich własnego języka, aby mogli zrozumieć Jego przesłanie.

Bóg atomu – str. 18 | Treść artykułu
Bóg jest więcej niż potężnym Stworzycielem cudownego świata wokół nas. Jego serce jest pełne współczucia dla upadłej ludzkości i poruszył „niebo i ziemię”, aby doprowadzić do zbawienia.

Zasada pośredniego dowodu – str. 21 | Treść artykułu
O kilku naukowcach, którzy wnioskowali na temat istnienia i właściwości atomów

Ciekawostki – str. 22 | Treść artykułu
Ekologiczny budynek Towarzystwa Energetycznego w Australii

Pytania Biblijne – str. 22 | Treść artykułu

 • Jakie jest znaczenie przypowieści o synu marnotrawnym (Łuk. 15:11-32)?
 • Co oznacza tytuł Jezusa: „syn człowieczy”?

Sztandar Biblijny numer 181Nr: 181 – Marzec 2003 | Pobierz PDF


Od naszego własnego korespondenta – str. 26 | Treść artykułu
Stylizowana relacja z Jerozolimy z 33 r. n.e..

Któż uwierzył kazaniu naszemu? – str. 27 | Treść artykułu
Relacja Izajasza dotycząca Cierpiącego Sługi jest szczególnym sprawozdaniem – Kazaniem, które dotychczas miało być przyjęte przez większość tych, którzy je słyszeli.

Izajasz prorokował w Jeruzalem – str. 32 | Treść artykułu
Wpis z Nowej Standardowej Encyklopedii Żydowskiej

Odpuszczanie i otrzymywanie odpuszczenia – str. 33 | Treść artykułu
Nauczenie się odpuszczania innym jest łatwiejsze dzięki wdzięcznej ocenie tego, jak wiele nam samym odpuszczono.

Pytania Biblijne – str. 34 | Treść artykułu

 • O której godzinie Jezus był ukrzyżowany?
 • Czy Jezus mógłby złożyć swoje życie bez ukrzyżowania jako cenę okupu za Adama i jego rodzaj?
 • Jak wielu spośród rodzaju Adamowego ma skorzystać ze śmierci Jezusa?

Ciekawostki – str. 36 | Treść artykułu
Kanały na Marsie

Sztandar Biblijny numer 182Nr: 182 – Kwiecień 2003 | Pobierz PDF


Jeżeli – str. 38 | Treść artykułu
Zakładamy to, co nieprawdopodobne: że Chrystus nigdy nie powstał ze śmierci. Gdyby to, tak ważne wydarzenie nigdy nie nastąpiło, gdzie bylibyśmy dzisiaj i jaka byłaby nasza przyszłość?

7 Kroków Jezusa – str. 41 | Treść artykułu
Cały bieg służby Zbawiciela był trudny i niebezpieczny. Proponujemy pamiątkowe rozmyślania poświęcone jej różnym etapom i wspaniałe odświeżenie w Jego ofierze.

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się – str. 44 | Treść artykułu
Co by się stało gdyby Jezus nie powstał z martwych?

Ciekawostki – str. 44 | Treść artykułu
Konferencja w Kioto na temat przyszłego zaopatrywania świata w słodką wodę

Pytania Biblijne – str. 44 | Treść artykułu

 • Czy Jezus rzeczywiście poszedł do piekła, kiedy umarł?
 • W jaki sposób i kiedy Jezus głosił „duchom, które są w więzieniu” (1 P. 3:18,19)?
 • Kiedy Jezus został uwielbiony?

Panie! Naucz nas modlić się – str. 47 | Treść artykułu
Dla nas jako chrześcijan modlitwa do Boga jest rzeczą naturalną. Stałość i trwanie w modlitwie.

Sztandar Biblijny numer 183Nr: 183 – Maj 2003 | Pobierz PDF


Wieczna miłość Boga względem Izraela – str. 50 | Treść artykułu
Plan Boży nie ogranicza się jedynie do chrześcijan, ale obejmuje również Żydów i pogan w przeszłości i obecnie, którzy nie zaakceptowali jeszcze Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

Czy naturalny Izrael utrzyma się? – str. 55 | Treść artykułu
… jako wybrany naród Boga?

Żyd – str. 56 | Treść artykułu
Wiersz

Ciekawostki – str. 56 | Treść artykułu
System zbiorników wody w Izraelu | Ataki terrorystyczne w Izraelu

Pytania Biblijne – str. 57 | Treść artykułu

 • Czy w Piśmie Świętym występuje różnica między słowami Żyd i Izraelita?
 • Jaki powinien być chrześcijański punkt widzenia na Żydów jako jednostki oraz Izrael jako naród?
 • Czy chrześcijanie są zobowiązani do przestrzegania czwartego przykazania dotyczącego dnia Sabatu?

Wielki tragarz naszych brzemion – str. 59 | Treść artykułu
Lud Pana ma kroczyć odpowiedzialnie w sprawach życiowych, lecz jest błogosławiony tym, że Pan ochrania go od rzeczy nie do przezwyciężenia.

Sztandar Biblijny numer 184Nr: 184 – Czerwiec 2003 | Pobierz PDF


Wspaniała wolność dzieci Bożych – str. 62 | Treść artykułu
Podobieństwo do dzieci jest nieodłączną cechą chrześcijańskiego charakteru.

Sprawiedliwość dla ludzi – str. 63 | Treść artykułu
Dążenie do sprawiedliwości i osiąganie pewnego jej stopnia.

Doskonałe prawo wolności – str. 65 | Treść artykułu
Prawdziwe równouprawnienie pochodzi od Boga.

Pytania Biblijne – str. 69 | Treść artykułu

 • Jakiego rodzaju będzie wolność, do której ma dojść „wszystkie stworzenie” (Rzym. 8:19,21)?
 • Czy jest jakaś nadzieja zmartwychwstania dla ludu Sodomy?
 • Czy od upadku Adama człowiek jest wolną moralnie istotą?

Kogo Bóg złączył – str. 71 | Treść artykułu
Myśli na temat chrześcijańskiego małżeństwa.

Sztandar Biblijny numer 185Nr: 185 – Lipiec 2003 | Pobierz PDF


„Wszystkimi, którzy płyną z tobą” – str. 74 | Treść artykułu
Doświadczenia Pawła na wzburzonym morzu, płynącego statkiem wraz z żołnierzami i marynarzami do Rzymu, dają lekcję łaskawych opatrzności Bożych.

Pytania Biblijne – str. 81 | Treść artykułu

 • Co oznacza wyrażenie w Dz. Ap. 9:5 i 26:14 „trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać”?

Włosy na waszych głowach – str. 82 | Treść artykułu
Znaczenie literalne a ogólne. Zastosowanie i przyswojenie sobie obietnic Bożych w sposób praktyczny.

Sztandar Biblijny numer 186Nr: 186 – Sierpień 2003 | Pobierz PDF


Zostań z nami – str. 86 | Treść artykułu
Łuk. 24:13-35.

W drodze do Emaus – str. 87 | Treść artykułu
Dwugodzinna wędrówka i rozmowa z nieznajomym – a życie już nigdy nie będzie takie samo.

Tajemnica Pana – str. 90 | Treść artykułu
Pan objawia swoje tajemnice tym, którzy są Jego ludem.

Pytania Biblijne – str. 94 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Mat. 19:24.

Zielonooki potwór – str. 96 | Treść artykułu
Zazdrość i jej zgubne skutki.

Sztandar Biblijny numer 187Nr: 187 – Wrzesień 2003 | Pobierz PDF


Sługa Pana – str. 98 | Treść artykułu
Słudzy Pańscy muszą rozwinąć pewne cechy, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Głęboka rzeka – str. 104 | Treść artykułu
Obiecana ziemia Chanaan jest miejscem mieszkania ludu Bożego. Przejście rzeki Jordan oznacza nasze poświęcenie.

Pytania Biblijne – str. 106 | Treść artykułu

 • Ilu było Apostołów?

Żyjąc pokojowo – str. 107 | Treść artykułu
„A jest wielki zysk pobożność z przestawaniem na swym” – 1 Tym. 6:6.

Sztandar Biblijny numer 188Nr: 188 – Październik 2003 | Pobierz PDF


Drzewo życia – str. 110 | Treść artykułu
Jako chrześcijanie nie jesteśmy wolni, by mówić to, co nam się podoba, lecz mamy ważyć nasze słowa. Jesteśmy tacy jak myślimy.

„Nigdy tak nie mówił człowiek, jak ten człowiek” – str. 115 | Treść artykułu
Nasz Pan w swej elokwentnej mowie pięknie przedstawił plany i obietnice, które przybliżają nas do Boga.

Pytania Biblijne – str. 117 | Treść artykułu

 • Czym jest „dar” „mówienia językami” i czy chrześcijanie powinni pragnąć tego daru?
 • Jakie są świadectwa posiadania ducha Świętego?
 • Jak chrześcijanie mają kierować swoimi rozmowami?

Mówię – Czy słyszałeś o tym… ? – str. 120 | Treść artykułu
Jak rozróżnić zdrową konwersację od plotki? Plotki są niebezpieczne.

Sztandar Biblijny numer 189Nr: 189 – Listopad 2003 | Pobierz PDF


Misja na Malcie – str. 122 | Treść artykułu
Chociaż opis związany z nieplanowanym postojem Apostoła Pawła na wyspie zajmuje jedenaście krótkich wersetów, jest bardzo pouczający i podkreśla ważne aspekty Boskiego postępowania z Jego ludem i ogółem świata.

Pytania Biblijne – str. 129 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Gal. 4:12 „W niczym mnie nie skrzywdziliście”.
 • Wyjaśnienie Rzym. 1:14 „Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i Barbarzyńców, mądrych i niemądrych”.

Dojrzały charakter – str. 131 | Treść artykułu
Rozwój dojrzałego chrześcijańskiego charakteru wymaga znacznego wysiłku, lecz jest on nieodzowny, jeśli chcemy żyć w jedności z naszymi braćmi.

Sztandar Biblijny numer 190Nr: 190 – Grudzień 2003 | Pobierz PDF


Diadem piękności – str. 134 | Treść artykułu
28 rozdział Izajasza potępia historyczne błędy przywódców Izraela, a czyniąc tak przedstawia ważne reguły interpretacji Biblii dla współczesnych chrześcijan.

Małe miasto Betlejem – str. 139 | Treść artykułu
Betlejem, podobnie jak reszta świata, rozpaczliwie potrzebuje pokoju, którego może udzielić jedynie Chrystus.

Pytania Biblijne – str. 141 | Treść artykułu

 • Dlaczego w naszym chrześcijańskim życiu pojawiają się trudności?
 • Wyjaśnienie 1 Moj. 14:23 – Abraham i król Sodomy.

Lata, które zjadła szarańcza – str. 143 | Treść artykułu
Dla Boga nigdy nie jest za późno na uleczenie rany.