CIEKAWOSTKI

    Trwająca tydzień konferencja na temat przyszłego zaopatrywania świata w słodką wodę została zwołana w marcu w japońskim mieście Kioto. Trzecie Światowe Forum na temat Wody zgromadziło około 10.000 delegatów ze 150 krajów na rozmowy dotyczące rozwiązań kryzysu, w obliczu którego stanęło więcej niż miliard ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody. Chociaż kryzys w Iraku rzucił cień na przebieg konferencji, to jej organizatorzy twierdzili, że ich dyskusje będą miały większy i trwalszy wpływ na ludzkość w 21 wieku niż obecne wydarzenia na Środkowym Wschodzie.

    Całkowite zużycie wody wzrosło od 1950 roku ponad dwukrotnie, lecz jedna na sześć osób nie ma stałego dostępu do zapasów czystej wody, więc choroby spowodowane skażoną wodą dotykają 200 milionów ludzi każdego roku. Rolnictwo zabiera około 75% światowego zużycia wody, a przemysł 20%, wiele z tego marnując.

    Eksperci Narodów Zjednoczonych powiedzieli delegatom, że lepsze gromadzenie wody deszczowej odegrałoby ważną rolę w zmniejszeniu niedoboru. Chociaż istnieje zgoda co do potrzeby podjęcia działań, niektóre rozwiązania budzą kontrowersje. Grupy nacisku twierdziły, że forum zostało zdominowane przez prywatne korporacje, które sprzyjają okazałym projektom, takim jak sztuczne zbiorniki i złożone systemy do zawracania biegu wody, zamiast prostszych, "zielonych" technologii. Jednym z modeli lansowanych jako bardzo korzystny jest praktykowane w Chinach gromadzenie wody deszczowej do zbiorników, stosując prostą technologię z czasów starożytnych; te zbiorniki dostarczają wodę do nawadniania i picia dla około piętnastu milionów ludzi.

- Informacja podana przez British Broadcasting Corporation

SB ’03,44.

Wróć do Archiwum