CIEKAWOSTKI

    Uważa się, że jednym z najbardziej poważnych problemów trapiących Izrael jest okres niespotykanej suszy trwającej od 10 lat, co spowodowało zmniejszenie krajowych zapasów wody. Na szczęście, w lutym tego roku, Izrael nawiedziły deszcze, śniegi i gwałtowne powodzie, które napełniły 156 zbiorników zbudowanych przez Żydowski Fundusz Narodowy (JNF).

    System zbiorników Besor (JNF) na pustyni Negew został całkowicie wypełniony i zaspokoi 15 procent rocznego spożycia wody przez gospodarstwa domowe w regionie. Rezerwuary Besoru gromadzą wodę wydobywającą się z koryt rzek regionu, zbierając wodę, która w przeciwnym razie zmarnowałaby się, wsiąkając w glebę. Dzięki zbiornikom region Besoru jest niezależny od krajowego zaopatrywania w wodę.

    W dolinie Beit She'an, sieć 30 zbiorników JNF zbiera wodę wylewającą się z rzeki Jordan, która normalnie nie zostałaby wykorzystana, ponieważ wpływa do Morza Martwego i paruje. Wydobywająca się woda była wystarczająca do napełnienia całej sieci zbiorników, czyli w przybliżeniu 20 milionów metrów sześciennych wody. Ponadto zbiorniki JNF zmniejszają obciążenie ekonomiczne, z którym borykali się farmerzy i mieszkańcy kibuców w czasie ostatniej dekady z powodu braku wody. Lecz chociaż rezerwy wody i znaczny wzrost poziomu w Jeziorze Kinneret przyniesie ulgę w tym roku, to problem niedoboru wody nie jest jeszcze rozwiązany.

    Odpowiadając na apel izraelskiego rządu, Żydowski Fundusz Narodowy podjął się budowy kolejnych 75 zbiorników w Izraelu, w ciągu następnych 5 lat.

- Żydowski Fundusz Narodowy


    W czasie określonym mianem "Wzlotów i upadków" (od września 2000 roku) nastąpił wzrost liczby i typów ataków terrorystycznych skierowanych przeciw obywatelom Izraela. Ataki obejmują zabójstwa przez rozstrzelanie, przez powieszenie, napady z użyciem noża, zasadzki i ataki bombowe. Pierwszy samobójczy atak bombowy w Izraelu miał miejsce 16 kwietnia 1993 roku - wcześniej ataki samobójcze były skierowane tylko przeciw żołnierzom Izraelskich Sił Obronnych stacjonujących w Libanie. W roku 2000 ataki samobójcze były przeprowadzane przez Harnaś i islamski Dżihad głównie na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. W 2001 roku ataków tych dokonywał Hamas, islamski Dżihad, Fatah i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP). W roku 2002 niespotykana fala ataków samobójczych została rozpętana przez wszystkie organizacje terrorystyczne. Od września 2000 roku do końca marca 2003 roku ogólna liczba ataków terrorystycznych w Izraelu (samobójczych i nie samobójczych) wyniosła 16.898. W wyniku tych ataków 750 osób poniosło śmierć, a 5.223 zostało rannych.

- Różne źródła

SB ’03,56.

Wróć do Archiwum