KOGO BÓG ZŁĄCZYŁ

Myśli na temat chrześcijańskiego małżeństwa

    OTRZYMANIE ROZWODU w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwe. Wiele par widzi w tym proste rozwiązanie, gdy wspólne życie staje się trudne. "Jeżeli twoje małżeństwo nie funkcjonuje dobrze z tym partnerem, spróbuj z innym!" Najwięksi idole w sporcie i rozrywce idą drogą kpin z świętości małżeństwa, a świat podąża za nimi.

    Smutne jest to, co niektórzy mówią, że jest niewielka różnica pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, gdy zachodzi prawdopodobieństwo rozpadu małżeństwa. Trudną rzeczą jest przezwyciężanie presji nowoczesnego życia i trwanie w zadowoleniu, które powinno cechować wszystkie nasze ludzkie związki, a nade wszystko związek małżeński.

Czym jest małżeństwo?

    Jest to przymierze ustanowione przez Boga, wiążące razem mężczyznę i kobietę "tak długo, jak długo oboje będą żyli", ponieważ są ,jednym ciałem (1 Moj. 2:24). Fizyczny związek i połączenie serca oraz umysłu ma w sobie coś z mistycznej piękności, którą tylko miłujący Stwórca mógł zamierzyć i to jest trafne sformułowanie, że niektóre małżeństwa "powstały w niebie,. Co więcej, z szerszego punku zapatrywania, małżeństwo ma fundamentalne znaczenie w utrzymywaniu stałości porządku społecznego, dając dzieciom bezpieczne środowisko do wzrostu, ustanawiając wzorce zachowań moralnych i mając wzgląd na potrzeby powiększającej się rodziny.

Wybór partnera do małżeństwa

    Rzadko się zdarza, żeby młodzi mężczyźni lub niewiasty czynili staranne plany, rozważając wszystkie możliwości i sporządzając krótką listę swoich wymagań względem partnera do małżeństwa. Lub nawet jeżeli tak czynią, to natura zwycięża i zakochują się. Nasz Niebiański Ojciec nie zwraca uwagi na to zjawisko i czasem wydaje się taką radosną niespodzianką to, że On wybiera dla nas kogoś, kogo my pragniemy. Jednak są wskazówki, które my ignorujemy na własne ryzyko. "Izali dwa społem pójdą nie zgodziwszy się?" (Amosa 3:3); "Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi" (2 Kor. 6:14). My narażamy na niebezpieczeństwo nasze zobowiązanie względem Pana, gdy nie pobieramy się w wierze, a podzielona wierność może powodować wiele zmartwienia w życiu rodzinnym.

Publiczne świadectwo

    Czy ślub cywilny jest konieczny? Będąc zachęcani do szanowania istniejących władz, powinniśmy dostosować nasze życie do tego, co jest właściwe w świetle prawa i nie przynosić ujmy wierze (Rzym.13). Nasz Pan Jezus uznaje instytucję małżeńską, a Jego pierwszy cud miał miejsce podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. Ceremonia cywilna jest prawnie uzasadniona dla chrześcijan, ale o wiele bardziej pożądane jest ślubowanie przed rodziną i przyjaciółmi, w obecności Boga. Ale kiedy ślub cywilny jest zawarty, to po prawnym zobowiązaniu może nastąpić błogosławiona usługa w społeczności chrześcijańskiej, stawiająca pieczęć na umowie związku przed zgromadzeniem chrześcijańskich świadków.

Działanie w małżeństwie

    Stan "zakochania" nie trwa stale. To może być zapalnik - być może krótkotrwały - który zapala jasny płomień miłości na chwilę, a następnie daje przyjemne ciepło. Lecz być może przez lata blask zanika, zainteresowanie słabnie, a do małżeństwa wkrada się nuda, która ograbia małżeństwo z jego pierwszej radości. To może nastąpić tak łatwo! To jest niebezpieczny moment, kiedy pokusa przeżycia z nowym partnerem tego podekscytowania, jakie towarzyszy początkowi miłości zagraża trwałości małżeństwa i szczęściu rodziny.

    Sprawa może być nawet poważniejsza, kiedy jedno z małżonków lub oboje rozwijają krytyczną postawę lub skłonność do umniejszania znaczenia współmałżonka. Wraz z upływem lat początkowy urok musi gasnąć i zostaje zastąpiony przez dojrzalsze czynniki, wywierające wpływ na zacieśnianie związku.

    Nie pozwól mi do małżeństwa wiernych umysłów
Dopuścić przeszkody. Miłość nie jest miłością,
Kiedy zmienia się, gdy natrafia za zmianę.

Bóg stoi po stronie małżeństw chrześcijańskich

    To może zabrzmieć banalnie, ale jest prawdą, że małżeństwa, które razem się modlą, razem trwają. Głośne modlitwy, każdego po kolei, mogą czynić cuda. Jest trudno być nieuczciwym lub ukrywać prawdziwe motywy, kiedy rozmawia się z Bogiem, prawdziwe błaganie o Jego odpuszczenie pozyska, z Jego błogosławieństwem, odpuszczenie także od skrzywdzonego partnera. Udział w modlitwie może dać na nowo upust przelewającej się miłości.

    Jest również miejsce na żarty. Śmiech jest balsamem w małżeństwie - tak długo, jak długo śmiejemy się bardziej razem aniżeli z siebie. To jest dobra myśl, aby przeznaczać regularnie czas na bycie tylko we dwoje, uzupełniając rezerwy tej szczególnej przyjaźni i umacniając więź, która sprawia, że mężczyzna i kobieta są zupełni tylko w towarzystwie drugiej strony albo - jak ktoś może powiedzieć - drugiej połowy!

Gdy małżeństwo popada w nieszczęście

    To się zdarza. Takie nieszczęście jest jedną z najcięższych prób życiowych, szczególnie dla chrześcijańskich mężczyzn i kobiet. Niektórzy uwierzyli w Chrystusa, będąc już w związku małżeńskim z niewierzącym i pomiędzy nich mógł być już wbity klin. Ale nawet małżeństwa, w których oboje są głęboko poświęceni woli Bożej, są poddane ludzkiej słabości i nie znajdują żadnego innego rozwiązania poza separacją. Świat "wzrusza ramionami", ale ofiary otrzymują gorzkie lekcje. Jakże często chcielibyśmy, aby historia naszego życia mogła być napisana na nowo, żebyśmy mogli zmienić pomyłki, jakie zrobiliśmy i naprawić przykrości wyrządzone sobie i drugim! Dzięki Bożemu miłosierdziu, i w obrębie nakazów Boskiego prawa, możemy być błogosławieni i obdarzani możliwością odzwierciedlania w naszym życiu tego mistycznego związku, jaki istnieje między Chrystusem i Jego Oblubienicą.

SB ’03,71-72; BS '03,70.

Wróć do Archiwum