JEDNYM SŁOWEM, CZYM ONO JEST?

    PIEKŁO jest tematem, na który ludzie prawie nie dyskutują. Ono nie sprzyja rozmowie na dobrym przyjęciu. A jednak to słowo często występuje we współczesnej mowie. Postaci filmowe często go używają, a przekleństwa codziennego życia są obficie usiane tym słowem. Lecz bezpiecznie można powiedzieć, że większość ludzi nie rozumie co ono naprawdę znaczy.

    Przez wieki słowo "piekło" było obciążone filozofią, której Pismo Święte nie podtrzymuje. Tłumaczenia Biblii są jedynie - tłumaczeniami. One usiłują przedstawić oryginalny język Biblii w języku czytelnika. Lecz na tłumaczy mają wpływ nauki i doktryny, które wyznają. Słowo przetłumaczone na "piekło" występuje w Starym Testamencie jako szeol i odnosi się do ukrytego miejsca śmierci - grobu. W grobie ktoś jest ukryty przed wzrokiem innych i przed życiem. W Nowym Testamencie greckie słowo przetłumaczone jako piekło, to hades lub gehenna. I znowu jest tutaj znaczenie nieświadomości śmierci lub wygaśnięcia, zaniku.

    Doktryna o nieśmiertelności duszy - i towarzyszący jej pogląd o świadomości umarłych - przez całe stulecia wymagał od chrześcijan wiary, że umarli nie są naprawdę umarłymi. Ten pogląd wystawia na pośmiewisko biblijną naukę o zmartwychwstaniu, przez które umarli zostają ożywieni. Życie wieczne jest darem Bożym. Ono będzie udzielone tylko tym, którzy dowiodą, że są jego godni. Ono nie jest naturalną cechą ludzkiej egzystencji. Nauka o wiecznym cierpieniu w piekielnym ogniu traci swoją moc, gdy właściwie zrozumiemy doktrynę o zmartwychwstaniu.

    (Patrz nasza broszurka - "Co to jest dusza", dostępna na życzenie).

SB ’03,113; BS ’03,112.

Wróć do Archiwum