"W CZASIE WŁAŚCIWYM"

W TWOIM czasie właściwym, nasz Ojcze Niebiański,
poznany będzie Miłościwy Twój plan,
prócz świętych Twoich Teraz nieznany nikomu.
O, dniu chwalebny, gdy zupełną Twą mądrość, sprawiedliwość i moc, i miłość
Uzna stworzenie całe!
O, błogosławiony Jezu, w Jego właściwym czasie
Ujrzysz wielki trud Twojej duszy
I na wieki będziesz zadowolony;
Twoja męka na Kalwarii - cena, którą dałeś
Sprawi, że znowu żyć będą umarli!
O, pielgrzymie na "wąskiej drodze",
w Boskim właściwym czasie,
Twa pełna bólu podróż końca dobiegnie,
A najciemniejsza noc, w dzień się zmieni najjaśniejszy;
Wtedy każda próba, każda twoja łza klejnotem się okaże,
Co diadem upiększy twój!
O, znużona, jęcząca, dla grzechu przeklęta ziemio,
W Jego właściwym czasie,
Pan otrze twoje łzy,
I obiecane sprawi "ponowne narodzenie";
I nie będzie już więcej bólu, ni śmierci w tym dniu błogosławionym
Kiedy grzech i smutek uleci!
W czasie Jego właściwym anielskie chóry zaśpiewają znów
W pięknych dźwiękach niebiańskie posłannictwo,
"Pokój na ziemi, dobra wola ludziom!"
A każde kolano ugnie się i miłujące serce uzna
Chrystusa, który przychodzi panować i błogosławić!

- Poems of Dawn (Wiersze Brzasku - 256)

SB ’03,137.

Wróć do Archiwum