DATA PAMIĄTKI W 2004 ROKU

Piątek, 2 kwietnia, po godzinie 18:00

    Pamiątka śmierci naszego Pana przypada w piątek, 2 kwietnia, po godzinie 18:00. Obliczenie tej daty jest następujące (wszystkich obliczeń dokonano na podstawie czasu uniwersalnego Greenwich): zrównanie wiosenne nastąpi 20 marca o godzinie 6, 5 marca o godzinie 22:42; do tego dodajemy 2 godziny i 21 minut, aby otrzymać czas Jerozolimski - co daje datę - 21 marca, godzinę 1:03. Tak więc 1 Nisan trwa od godziny 18:00, 20 marca do godziny 18:00, 21 marca, a 14 Nisan rozpoczyna się po pełnych 13 dniach, w piątek, 2 kwietnia o godzinie 18:00, kończąc się w sobotę, 3 kwietnia, o godzinie 18:00. Dlatego Pamiątka powinna być obchodzona 2 kwietnia, w piątek, po godzinie 18:00.

    Niech Bóg błogosławi cały swój poświęcony lud w związku z tą uroczystością. Prosimy o przysyłanie okolicznościowych sprawozdań.

    (Uwaga: Zrównanie wiosenne i nów księżyca najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą przypada w 2004 roku w tym samym dniu, co zdarza się rzadko).

SB ’03,144.

Wróć do Archiwum