Uwaga! Prosimy drogich Braci o łaskawe zwrócenie uwagi na niektóre ważne omyłki drukarskie, które znajdują się w listopadowym numerze z 1923 roku, czyli w ostatnim numerze "Teraźniejszej Prawdy": na stronie 84, 2 kol., 1 par., 15 linia zamiast rucs, powinno być ruch. Na stronie 84, 2 kolumna, 2 par., 17 linia zamiast warunkach, powinno być ruchach. Na stronie 85, 2 kol., 2 par., 10 linia zamiast 1948, powinno być 1648. Na stronie 88, 1 kolumna, 1 par., ostatnia linia, zamiast 1918, powinno być 1618. Na stronie 91, 2 kolumna, 1 par., 1 linia zamiast jego, powinno być tego. Na stronie 91, 1 kolumna, ostatni par., 3 linia, zamiast 1894, powinno być 1874. Na stronie 96, 1 kol., 1 par., 3 linia, zamiast "Nowym Przeglądzie", powinno być "Nowym Poglądzie"; 6 linia zamiast "Nowym Przeglądem", powinno być "Nowym Poglądem"; 15 linia zamiast "Nowy przegląd", powinno być "Nowy Pogląd". W 2 kolumnie, 1 paragraf, 7 linia zamiast paświęcenia, powinno być poświęcenia.

TP ’24, 16.

Wróć do Archiwum