Rocznik 1924 (numery 008-013)

Nr: 008 – Styczeń-Luty 1924 | Pobierz PDF


Koniec żęcia nie był w kwietniu 1918 – str. 2 | Treść artykułu
Ten artykuł odnosi się do Piramidy, która podaje rok 1914 jako koniec żęcia i spładzania z ducha.

Świadectwo piramidy dotyczące Elijasza i Elizeusza – str. 3 | Treść artykułu
Kolejne fakty i dowody wyciągnięte ze świadectwa zapisanego w piramidzie.

Dziedziniec – figura i pozafigura – str. 11 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 7.

Odpowiedzi na zapytania – str. 16 | Treść artykułu

  • Ponieważ nie jesteś w stanie powiedzieć na pewno, kogo Hazael i jego Syryjczycy wyobrażają, możesz udzielić myśli, kogo Benadad i jego Syryjczycy, z któremi Joram, król Izraelski walczył, reprezentują?

Bądź wiernym – str. 16 | Treść artykułu

Sprostowania – str. 16 | Treść artykułu
Niektóre ważne omyłki drukarskie z listopadowego numeru z 1923 roku

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 9Nr: 009 – Marzec-Kwiecień 1924 | Pobierz PDF


Nasze 5. roczne sprawozdanie – str. 18 | Treść artykułu

Uczciwość serca, a doskonałość uczynków – str. 21 | Treść artykułu
Usposobienie serca, które otrzymuje Boskie uznanie zawiera cichość, grzeczność, cierpliwość, nieskwapliwość, braterską miłość, miłość. Z takich owoców Ducha Świętego Bóg jest bardzo zadowolony. Jeżeli lud Jego znajduje się w właściwym stanie serca, to będzie szukał, i pragnął za tym, aby mógł sobie te owoce wyrobić „ponieważ Bóg patrzy na serce”.

Kropienie krwią! – str. 22 | Treść artykułu
W okresie Wielkanocy uwaga chrześcijan skupia się na baranku, który w typie został zabity, a jego krwią pokropiono podwoje drzwi. Dzięki temu ocaleni zostali pierworodni z Izraela. Jakie wypełnienie ma ten typ?

Myśli pamiątkowe – str. 28 | Treść artykułu
Co miał nasz Pan na myśli, gdy powiedział, że ci którzy by się chcieli stać Jego uczniami, muszą jeść Ciało Syna Człowieczego i pić Jego krew?

Ilustracja swawolnych grzechów – str. 29 | Treść artykułu
Cenna lekcja wyciągnięta z historii kuszenia Jezusa.

Czystość serca i życia – str. 30 | Treść artykułu
Wszyscy powinniśmy być czystymi. Nasze oczyszczanie jest nieustannym procesem.

Odpowiedzi na zapytania – str. 31 | Treść artykułu

  • Czy podrzędni prorocy nie są siedem Aniołów siedmiu Kościołów, jak Paweł, Jan, Arius, Waldo, Wyklif, Luther i Russell?
  • Czy wyrażenie: „ażby przyszedł” w 1 Kor. 11:26 odnosi się do wtórego przyjścia Pańskiego? Jeżeli tak, to dlaczego obchodzimy jeszcze Pamiątkę śmierci Jego?
  • Czy mogą tacy członkowie zboru brać udział w wieczerzy Pańskiej co nie są członkami maluczkiego stadka? Mogą Młodociani Święci obchodzić Pamiątkę śmierci Pańskiej?

Wieczerza Pańska 18 kwietnia – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 10Nr: 010 – Maj-Czerwiec 1924 | Pobierz PDF


Różne zastosowanie zasługi Chrystusowej – str. 34 | Treść artykułu
Zasługa Chrystusa była użyta, jako grunt, czyli podstawa, na której Kościół jest usprawiedliwiony z wiary. Ta sama zasługa będzie użyta przez Ojca, jako środek, przez który świat dojdzie do aktualnej sprawiedliwości. Przez zasługę Jezusa będą w stanie osiągnąć doskonałość.

Czynność Kościoła w czasie Epifanii – str. 36 | Treść artykułu
Epifania jest ostatnim specjalnym okresem wieku Ewangelii, i dlatego będzie trwać przynajmniej tak długo, aż ostatni członek wielkiego grona opuści ziemię; i prawdopodobnie aż do czasu ustanowienia ziemskiej fazy Królestwa Bożego. Jakie czynności będą wykonywane w tym czasie?

Braterska miłość – str. 38 | Treść artykułu
Co mamy rozumieć przez braterską miłość? Jaką jest Złota Reguła?

Prawdziwa mądrość – str. 46 | Treść artykułu
Prawa Mądrości są prawami Boskimi, nie tylko w Piśmie Św. wyrażonemu ale także w prawach natury.

Odpowiedzi na zapytania – str. 47 | Treść artykułu

  • Czy jest Epifania specjalnie dla świata, czy dla Kościoła?
  • Czy fakt, że „on wierny sługa” był postanowiony nad dobrami Pańskimi, dowodzi, że od jego śmierci nie można spodziewać się nowych prawd?

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 11Nr: 011 – Lipiec-Sierpień 1924 | Pobierz PDF


Bezpieczeństwo przeciwko obrażeniom – str. 50 | Treść artykułu
Ci, którzy będą stać blisko ich Mistrza, będą coraz więcej miłować Zakon Boży. Słowo Jego stanie się rzeczywiście pochodnią nóg ich a światłością ścieżki ich. Tacy nigdy się nie potkną, nigdy nie będą obrażonymi.

Dwie przepowiedzi roku 1918 i ich wynik – str. 52 | Treść artykułu
Podczas roku 1918 zostały uczynione dwie przepowiedzi (przepowiednie) odnośnie użycia poselstwa VII tomu w przyszłości. Jaki był ich wynik?

Podręcznik dla starszych – str. 52 | Treść artykułu
Urząd Starszego jest urzędem nauczania, to znaczy iż ci, którzy mają takie obowiązki, mają doprowadzać innych do wiedzy i zrozumienia. Oni mogą wykonywać ich urząd, albo przez wykłady, przez rozmowę lub dawanie pytań innym, przez otrzymywanie odpowiedzi od innych i dodawanie wyjaśnień do nich, lub przez używanie wszystkich razem sposobów.

Włożenie soli w nową bańkę – str. 54 | Treść artykułu
Pewne dodatkowe myśli dotyczące działalności Stowarzyszenia, a w szczególności VII tomu.

Przedmiotowe a ustępowe badanie Biblii – str. 55 | Treść artykułu
Istnieją różne metody badania Biblii. Która z nich jest najlepszą?

Bereańskie metody – str. 58 | Treść artykułu
Przedstawienie metody badania Biblii, która jest nazywana beriańską (bereańską).

Chrystus – „Sprawiedliwość Jehowy” – str. 62 | Treść artykułu
„I nazwą cię Imieniem nowym. I będziesz koroną ozdobną w ręce Pańskiej i ozdobą Królewską (Koroną Królestwa) w ręce Boga Twego” – Iz. 62:2, 3.

Pilność w interesie Króla – str. 63 | Treść artykułu
Zachęta do gorliwego wykonywania pracy ewangelicznej.

Odpowiedzi na zapytania – str. 63 | Treść artykułu

  • Jeżeli Pismo Św. w liście do Efezów 4:11-13 dowodzi, że prorocy mieli pozostać z kościołem, czy by także nie dowodziło, że Apostołowie mieli być z nami aż do tego czasu, ponieważ to samo jest powiedziane o nich, co jest powiedziane o prorokach? Jeżeli odnosi się do Pism Apostołów, czy nie może odnosić się do Pism Prorockich w tem znaczeniu, że oni byli prorokami jako też Apostołami?
  • Czy są młodociani Święci poświęceni na śmierć?

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 12Nr: 012 – Wrzesień-Październik 1924 | Pobierz PDF


Egzaminacja Jubileuszowego Roku Izraela – str. 66 | Treść artykułu
Egzaminacja nowych poglądów P.B.I. na jubileusze Izraela.

Egzaminacja artykułu „Stróżu, co się stało w nocy?” – str. 71 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych nowych poglądów głoszonych przez P.B.I.

Czy zakończyło się Żniwo Wieku Ewangelii? – str. 78 | Treść artykułu
Egzaminacja poglądów P.B.I. odnoszących się do Żniwa Wieku Ewangelii.

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 13Nr: 013 – Listopad-Grudzień 1924 | Pobierz PDF


Jak pokazuje się żywa wiara – str. 82 | Treść artykułu
Niektórzy twierdzą, że mają wielka wiarę: mówią co oni wierzą, a jednak żadnych uczynków nie pokazują. Św. Jakub mówi: „możecie poznać moją wiarę po tym, jak ja żyję. Moje uczynki będą demonstracją wiary, którą posiadam.”

Niektóre zadziwiające równoległości czasów – str. 83 | Treść artykułu
Zadziwiające równoległości czasów i fakty naszych dni pokazują, jak łatwo różne odłamy Lewitów odstępują od nauk biblijnych.

Rok Potopu – figura i pozafigura – str. 86 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia zadziwiające tajemnice ukryte w typie roku potopu.

Dalsza egzaminacja P.B.I. chronologii – str. 89 | Treść artykułu
Dalsza egzaminacja chronologii P.B.I.

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania  – str. 94 | Treść artykułu