WIADOMOŚCI DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

Konwencja dla braci w Epifanii odbędzie się w Niagara Falls, N. Y. w Masonic budynku (Masonic Temple [dosłownie: Świątynia Masonów]) róg ulic Main i Walnut, od 30 sierpnia do l września, 3 dni. Rozpocznie się 30 sierpnia o godz. 10 przed południem, l września jest Labor Day [dosłownie: Święto Pracy]. W takim czasie można otrzymać specjalnie zniżone ceny kosztu podróży do Niagara Falls, przez trzy lub cztery dni. Zapytajcie się o to waszych miejscowych urzędników kolejowych względem niższych rat (Excursion rates). Wszelkie komunikacje odnośnie zaopatrzeń lub hoteli prosimy nadesłać na adres: Julian Milewski, 1928 Niagara Street,

Niagara Falls, N. Y. Dlatego, że odbędzie się konwencja również w tym czasie w Filadelfii, 31 sierpnia i l września, brat Johnson będzie obecny na konwencji w Niagara Falls tylko pierwszy dzień, to jest 30 sierpnia, lecz inni bracia pielgrzymi będą służyć przez następne dni konwencji. Miejsce, jako też i czas, są bardzo dobrymi dla konwencji, i spodziewamy się, iż wielu weźmie w niej udział i otrzyma od Pana obfite błogosławieństwa.

Gazetki „Co to jest dusza?” i „Gdzie są umarli?” można nabyć bezpłatnie w Redakcji. Adresować: Paul S. L. Johnson, 1327 Snyder Ave., Philadelphia, Pa.

Wróć do Archiwum