WŁOŻENIE SOLI W NOWĄ BAŃKĘ

    MOŻEMY przypomnieć sobie, co żeśmy wykazali (P. 19, 100, par. 7) - w angielskiej Teraźniejszej Prawdzie i w polskiej - że Elizeusz kazał mężom z Jerycho włożyć soli w nową bańkę itd. (2 Król. 2:19-21) i że to przedstawia, jak nasi drodzy zwolennicy Stowarzyszenia życzyli sobie, aby ich wodzowie poprawili VII tom przez włożenie więcej prawdy i ducha w niego i że przez powtarzające poprawki, nauki Towarzystwa miały się stać czystszymi, a pole ich pracy owocniejszym. Jeszcze jedno ogłoszenie takich poprawek pokazało się w Strażnicy z 1 czerwca 1920 (w angielskiej). Jesteśmy pewni, że inne i więcej potrzebne poprawki okażą się później (już się okazały i się okazują). Z tego radujemy się, że uczynili takie wysiłki do poprawienia tej książki. Żal nam, że nie odkryli ich błędów przed 27 marcem 1918 lub około tej daty, jak nasz brat Russell odkrył blisko 2 lata przed październikiem 1914, że Kościół nie opuści świat w październiku 1914. Ma się rozumieć, że można łatwo zauważyć chronologiczny błąd po czasie. Chcemy tylko im powiedzieć, ażeby zaprzestali kazań jakoby rok 1925 miał być czasem powrotu Starożytnych Świętych; ponieważ zawiodą się!

    Między chronologicznymi omyłkami, że w roku 1917 naznaczyliśmy w naszej kopii VII tomu było podanie, że Ksiażęcia Luterańscy uczynili ów odznaczający się protest w 1528; ponieważ wiedzieliśmy, iż ten protest został uczyniony w roku 1529, tak jak pisarz listu w Ź. 30, 173, 174 wykazuje. Jednakowoż, jak widzimy, jest on w błędzie odnośnie 390 lat w Ezech. 4:5,6 począwszy od Schmal Kaldyjskiej Ligii, w kwietniu 1531. Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli opisać szczegóły na ten przedmiot. Ten punkt jednakowoż jak go podaje VII tom dowodzi, że pisarze zastosowali proroctwa czasu do 1918, jak brat Miller uczynił z proroctwem owych 1335 dni, gdy je zastosował do roku 1844; rozpoczęli czas z niewłaściwą datą; lecz dodatkowo uczynili coś takiego, co brat Miller nie uczynił; wynaleźli fałszywą datę za bardzo znaną datę w historii, aby ich upór odnośnie roku 1918 poprzeć. Ich data odnośnie 1921 również dowiodła, że była błędną.

    Gdy radujemy się z tego, żeśmy zauważyli z pomiędzy ich poprawek odnośnie żaby wychodzącej z pyska Smoka, te części podań naszego brata Russella na ten przedmiot pokazują, że to wyobraża naukę Boskiego Prawa Panowania Królów, żal nam bardzo, że zauważyliśmy, że całkowicie nie odrzucili z tej książki niektóre z ich myśli, które mają łączność z patriotyzmem, jak jest mowa o symbolicznej żabie. Gdy teraz wstrzymujemy się jeszcze odnośnie znaczenia myśli żaby wychodzącej z ust fałszywego proroka, życzymy sobie powiedzieć, że definicja, którą poprawka podaje, jest według naszego sądu niewłaściwą. Ani nie może być zharmonizowana z niektórym podaniem uczynionym przez brata Russella w dziele "Walka Armagedonu". Fakt, że fałszywy prorok naucza ludzkiej nieśmiertelności, wcale nie dowodzi, że nauka ma być tą żabą w kwestii, jak poprawka twierdzi, ani też fakt, że naucza o trójcy, wiecznych mękach itd, również nie dowodzi, żeby jakakolwiek z nich miała być tą szczególną żabą.

    Gdy możemy zauważyć ów powolny postęp, którego mężowie (wodzowie) z małego pozaobrazowego Jerycho (1 Król. 16:34; Jozue 6:26) przez kładzenie soli w nową bańkę czynią, i serdecznie rozkazują pozaobrazowym Elizeuszem, dobrych zwolenników Stowarzyszenia, aby używali owe poprawki do zagojenia błędów i nieowocności małego (drugi raz budowanego) Symbolicznego Jerycho - Towarzystwa jako Religijnego Rządu - chcemy im powiedzieć, że jeszcze nie wyczyścili podłego stanu "siódmej czaszy". Rzeczywiście możemy powiedzieć, że rozpoczęli tylko powierzchownie oddrapywać błędy tej książki. Potrzebna jest radykalna poprawka w duchu i rzeczach. Niepotrzebne spieszenie się przy przygotowaniu i wydawnictwie, jest tylko częścią przyczyn wielu i wielu niewłaściwych tłumaczeń. Naszym życzeniem dla poprawicieli jest, aby mogli być w stanie lepiej zauważyć i poprawić te jeszcze większe błędy tej książki, których widocznie jeszcze nie widzą. Niech się gorliwie wezmą do tego; znajduje się dosyć miejsca do poprawienia VII tomu, dosyć faktycznie, aby jeszcze jeden taki tom o proroctwie Ezechiela i Objawienia dodać i myślimy, że to odsunie na stronę "Dokonaną Tajemnicę".

TP ’24, 54-55.

Wróć do Archiwum