WIADOMOŚCI DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

    Konwencja w Niagara Falls, choć nie była wielka w liczbie biorących udział braci i sióstr, okazała się bardzo pomocną, co mogło być zauważone z oświadczeń. Jesteśmy pewni, że wszyscy uczestnicy tej Konwencji otrzymali pokarm na czas właściwy i błogosławieństwo, aby mogli w dalszym ciągu silniej i trwalej postępować za Panem, będąc oświetleni o czasie, w którym się znajdujemy. Pięciu ochrzczono. Naszemu miłemu Ojcu Niebieskiemu niech będzie za to część i chwała przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

TP ’24, 80.

Wróć do Archiwum