DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

    UWAGA: W ostatnim numerze Teraźniejszej Prawdy z listopada (w num. 37) znajduje się omyłka względem "Młodocianych Świętych" Zamiast Młodocianych Godnych, Jak podano, powinno być "Młodocianych Świętych."

    Wieczerza Pańska w tym roku odbędzie się według właściwej Biblijnej rachuby, 25 marca, po godzinie 6-ej wieczorem. Prosimy zbory jak również osobnych braci i sióstr biorących udział w tej Pamiątce Śmierci naszego Pana, o nadesłanie nam jak najrychlejszego sprawozdania co do liczby biorących udział w takowej.

    Mamy na ręku znaczną ilość gazetek, które wysyłamy bezpłatnie. Piszcie do Redakcyi.

TP ’29, 16.

Wróć do Archiwum