DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

    NISAN 14, w tym roku rozpoczyna się 25-go marca o godzinie 6-tej wieczorem. Dlatego będzie właściwą rzeczą obchodzić Pamiątkę śmierci naszego Pana po godzinie 6-tej wieczorem 25-go marca. Mamy nadzieję, że wszyscy drodzy bracia i siostry złączą się do obchodzenia tej pamiątki według reguł podanych w VI tomie wykładów Pisma Świętego. Będzie dobrą rzeczą dla tych, którzy nie są członkami żadnego zboru, ażeby udali się do najbliższego zboru Epifanii i razem z drugimi, którzy jak oni wierzą, obchodzili pamiątkę. Gdzie to nie może być uczynione, niech ci odosobnieni sami z ich Panem obchodzą wieczerzę Pańską. Niech Pan wszystkich błogosławi. Prosimy także o nadesłanie nam potem sprawozdania, ile brało udział w takowej.

    W dniach 24, 25 i 26-go maja odbędzie się Konwencja polskich i angielskich braci Epifanii w Detroit, Mich. w salach Gerrow, 333 W. Grand River Ave. Początek angielskiej Konwencji w piątek 24 maja o godz. 10-tej przed południem, początek polskiej Konwencji w sobotę 25 maja o godzinie 10-tej przed południem. Obecni będą angielscy i polscy bracia mówcy, jak również redaktor tego Pisma. Wszelkie korespondencje względem Konwencji prosimy wysyłać na adres: C.J. Schmidt, 6534 Central Ave., Detroit, Mich.

TP ’29, 32.

Wróć do Archiwum