SPRAWOZDANIE WIECZERZY PAŃSKIEJ Z 1929

    Bracia Epifanji obchodzili w ogóle Wieczerzę Pańską 25. marca, jedni osobno, drudzy w zborach. Wszystkich razem 132 zborów nadesłało sprawozdanie o obchodzeniu tej świętej pamiątki. Oprócz tego wiele na osobności braci pisali do nas, że to samo uczynili. Jeszcze dosyć znaczna liczba zborów i jednostek nie nadesłali nam sprawozdania, choć w tym roku więcej to uczyniło. Ufamy, że na drugi rok otrzymamy sprawozdanie od wszystkich zborów i jednostek względem tej pamiątki. Wszyscy piszą o Pańskiej obecności i błogosławieństwach. Z tego radujemy się i dziękujemy Bogu za to. Poniżej podajemy statystykę tylko 48 zborów, gdzie przynajmniej 10 członków brało udział:

Warszawa, Polska. .... 277
Łodź .....….." ..........104
Philadelphia, Pa........... 87
Jezierma, Polska........... 70
Stary Siołan, " ............. 63
Russell-puram, Indja …58
Kingston, Jamaica. .. ... 47
Chicago III................... 47
Poznań, Polska............. 36
Detroit, Mich................ 31
Denain, Francja............ 30
Bruay, ……" ...... …….28
Lwów, Polska................27
Serchow, .." ..................26
Lublin, ….." .................24
New Haven, Conn........24
Kopenhagen, Danja…..23
Kansas City, Mo............23
Paryż, Francja...............21
Falmouth, Jamaica........21
Jersey City, N. J............19
Villageny, Indja.............19
Crofts Hill, Jamaica…..18
Bartons ………" ……..18
Borisław, Polska..........18
Kollaryady, Indja..........17
Boltori, Anglja..............16
Bergen, Norwegja.........16
Rockford,III.................15
Kingston, Bryt.Giuana 15
Buffalo, N. Y.................14
San Antonio, Texas…..14
Los Angelos, Cal...........13
Pittsburgh, Pa................13
Reading, Anglja............13
Minneapolis, Minn........13
Wołyń, Polska...............13
Niagara Falls, N. Y.......13
Vancouner, B. C. Kan. 12
Randers, Danja..............12
Kraków, Polska.............12
Woli Komborski, Pols. 12
Liege, Belgja.................11
Bonne, Danja.................11
Cleveland, 0..................10
Seattle,Wash..................10
Winnipeg, Ont. Kanada 10
Bog Walk, Jamaica. ….10

TP ’29, 76.

Wróć do Archiwum