INTERESUJĄCE PYTANIE

    Pytanie: Na co było typem ucieczka Lota i jego córek do Zoar, do góry, ich kazirodztwo i ich dzieci? 1. Moj. 19:18-22, 30-38.

    Odpowiedź: Już żeśmy wykazali w Ter. Pr. num. 27, na str. 83, par. 1, że wyswobodzenie Lota z Sodomy przez dwóch aniołów wyobraża wyswobodzenie tej części Wielkiego Grona, która przyszła do prawdy z nominalnego kościoła przez dwóch pozaobrazowych aniołów - lud Boży - trzymających i utracicieli koron, to jest pozaobrazowego Elijasza i Elizeusza - krótko przed rozpoczęciem się wojny w różnych krajach, pierwszej części wielkiego ucisku. Rozumiemy, że Zoar (mały) wyobraża Lewityzm jako mały rząd religijny (mały Babilon). Utraciciele koron byli wyobrażeni przez jednego anioła, do którego tylko Lot mówił i który sam jeden odpowiedział Lotowi w wierszach 18-22, przystał na pozaobrazowego Lota ucieczkę do pozaobrazowego Zoar dla bezpieczności, choć przedtem trzymający korony i utraciciele tychże radzili klasie Lota, aby uciekał do królestwa (góry). Lota starsza córka zdaje się wyobrażać tych lepszych niespłodzonych z ducha poświęconych, a jego młodsza córka tych lepszych z usprawiedliwionych z wiary w wielkim babilonie, którzy z pozaobrazowym Lotem opuścili babilon, przed wojną, początkiem wielkiego ucisku w różnych krajach i którzy z pozaobrazowym Lotem pośli do lewickiego miasta jako do portu czyli przystani przeciwko ucisku. Lota i jego córek bojaźń pozostania w Zoar wyobraża fakt, że te części wspomnianych klas mieli bojaźń do bezpiecznego przebywania w lewickiem mieście. Ich opuszczenie Zoar wyobraża fakt, że ich pozafigury tracą nadzieję bezpieczności w symbolicznem mieście; a ich przebywanie na górze wyobraża ich nadzieję na królestwo dla ich bezpieczności. Ich mniej i więcej przygnębiony stan i tajemniczość, w których te klasy były i jeszcze będą, jest pokazany w typie przez przebywanie Lota i jego córek w jaskini? Upicie Lota winem przez jego starszą córkę wyobraża, jak tęsknienia i twierdzenia niektórych z niespłodzonych poświęconych, jakoby byli w Wysokiem powołaniu (ci Młodociani Święci między lewitami, którzy wierzą, że są spłodzeni z ducha) zwodzą winem, błędem pozaobrazowego Lota do wierzenia, że oni biegną za koroną. A ich kazirodztwo (zabronione płciowe pożycie) wyobraża fakt, że ich pozafigury będąc złączone w używaniu tego błędu do wytworzenia więcej do takiej klasy niespłodzonych poświęconych z takiemi tęsknieniaini i twierdzeniami, rzeczywiście je wytwarzają. Upicie Lota winem przez jego młodszą córkę, wyobraża, jak tęsknienie w udziale i twierdzenia na teraźniejsze sposobności wejścia do wysokiego powołania przez niektórych usprawiedliwionych z wiary zwodzą pozaobrazowego Lota do wierzenia, że mają taką sposobność. Ich kazirodztwo wyobraża fakt, że gdy pozaobrazy łączą się do używania tego błędu, aby wytworzyć więcej z tej klasy usprawiedliwionych z wiary z taką tęsknotą i twierdzeniami, tedy wytwarzają ją rzeczywiście. Widzimy więc, jak te pozafigury wypełniają się przed naszemi oczami. Ten typ daje nam właśnie zdolność do właściwego zmierzenia wiary i czynności lewitów itd. na stosowne sprawy.

TP ’29, 80.

Wróć do Archiwum