DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

Wieczerza Pańska 27 Marca.

    Według tego jak było ogłoszone zeszłego roku, będziemy liczyli naszą datę na obchodzenie Wieczerzy Pańskiej od Jeruzalemskiego nowego księżyca. Nisan 14-ty w roku 1934 zaczyna się 27-go marca, po godzinie 6-tej wieczorem. Opieramy to na następującem obliczeniu: Wiosenne porównanie dnia z nocą przypada w Jeruzalemie o godzinie 3:21 rano, 21-go marca. Nów księżyca najbliższy tej daty przypada w Jeruzalemie o godzinie 8:29 rano, 15-go marca. Przeto pierwszy dzień Nisana zaczyna się w Jeruzalemie o godzinie 6-ej wieczorem, 14-go marca, a 14-ty dzień o godzinie 6-ej wieczorem, 27-go marca.

    Życzymy wszystkim drogim braciom obfitego błogosławieństwa Pańskiego w ich przygotowaniu się i uczestniczeniu we Wieczerzy Pańskiej, a także w ich doświadczeniach po Wieczerzy Pańskiej. Prosimy drogich braci, aby, o ile możebne, natychmiast po obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej przysłali nam swoje sprawozdania z obchodzenia tejże Pamiątki. Zbory niech nadsyłają spra-wozdania przez swych sekretarzy, zaś jednostki, które same będą obchodziły tę Pamiątkę, niech również raczą nadesłać swoje osobiste sprawozdania.

    Gdy bracia, jako ubodzy w Panu, proszą o bezpłatne wysłanie im wszystkich zaległych numerów Teraźniejszej Prawdy, my nie wysyłamy im wszystkich numerów. Nie wysyłamy: 1) tych numerów które się wyczerpały z zapasu, 2) tych, które im już raz wysłaliśmy i 3) nie wysyłamy więcej jak tylko jedną kopję przedrukowanych artykułów, bez względu na to, ile razy one były przedrukowane. Chodzi najwięcej o to, aby bracia posiadali wszystko, co się ukazało w Teraźniejszej Prawdzie. Jeżeli bracia będą pamiętać o tem, to zrozumieją, że posłaliśmy im każdy artykuł, jaki się kiedykolwiek ukazał w Teraźniejszej Prawdzie, choć nie otrzymali każdy wydany numer; te uwagi zaoszczędzą im i nam niepotrzebnego pisania listów względem tego, jak również aby w przyszłości nie wydawać własnych numerów Prawd do zainteresowania innych Prawdą Epifanji, lecz aby zbierać nazwiska z adresami interesujących się Prawdą Epifanji i wysyłać takowe do Redakcji. Możecie także nadmienić, jaki całkowity numer życzycie sobie, abyśmy im wysłali. Jeżeli jest możliwem, prosimy zamawiać według całkowitych numerów, a nie według miesiąca i roku. Na każdym numerze Teraźniejszej Prawdy jest podany "Całkowity numer" na pierwszej stronicy u dołu po prawej stronie. Przysyłajcie nam nazwiska z adresami interesujących się Prawdą Epifanji, a my im chętnie wyślemy dane numery.

    Bracia w Polsce i Francji, życzący sobie nabyć gazetkę No. 1 "Gdzie Są Umarli" mogą zamówić takowe od brata C. Kasprzykowskiego, Skrzynka Pocztowa 652, Warszawa (Polska). Choć wysyłamy te gazetki bezpłatnie, to koszta przesyłki powinny być pokryte przez braci, którzy je stalują. Tym sposobem bracia otrzymają gazetki prędzej niż z Ameryki.

    Brat Kasprzykowski ma również na składzie wiele broszurek "O Piekle" i "Co Będzie Po śmierci". Broszurki "O PIEKLE" kosztują po 4.80 złp. za tuzin, a "Co Będzie Po śmierci" po 7.20 złp za tuzin. Obie razem sprzedaje się detalicznie za 1 złp. 50 gr., pojedynczo "O PIEKLE" 60 gr. a "Co Będzie Po śmierci" 90 gr. Naszem serdecznem i szczerem pragnieniem jest zachęcić braci do sprzedawania tych broszur, ponieważ ludzie są głodni prawdy na te tematy i teraz przed Armagedonem jest jeszcze czas na rozpowszechnianie wszystkich broszur. Niech zbory zamawiają takowe w wielkich ilościach, gdyż przez to zaoszczędzą sobie koszta przesyłki. Ufamy, że bracia wezmą się szczerze do pracy w Pozafiguralnej Wtórej Walce Gedeona, gdyż to może być ostatnia sposobność na ten krótki czas, który pozostaje.

TP ’34, 16.

Wróć do Archiwum