Rocznik 1934 (numery 068-073)

Teraźniejsza Prawda numer 68Nr: 068 – Styczeń-Luty 1934 | Pobierz PDF


Nasze roczne godło – str. 2 | Treść artykułu
„My nie potrzebujemy odpowiadać ci w tej sprawie. Bo jeżeli tak się stanie, nasz Bóg, któremu służymy, jest mocen wyrwać nas z pieca ogniem pałającego; a On nas wyrwie z ręki twojej, o królu! a chociażby nie wyrwał, niech ci będzie wiadomo, o królu, że bogom twoim służyć i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy” – Daniela 3:16-18.

Ruta – figura i pozafigura – str. 4 | Treść artykułu
Kilkakrotnie obiecywaliśmy dać braciom pozafiguralne wyjaśnienie Księgi Ruty i tu w streszczeniu to czynimy.

Nasze 15. roczne sprawozdanie – str. 12 | Treść artykułu

Sprostowanie – str. 16 | Treść artykułu

Dla ogólnego zainteresowania – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 69Nr: 069 – Marzec-Kwiecień 1934 | Pobierz PDF

Wezwania, Przesiewania, Broń ku zabijaniu – str. 18 | Treść artykułu
Przypominamy sobie tłumaczenie, jakie nasz drogi Pastor dał w Tomie III o Przypowieści o Groszu tj., że dniem przypowieści jest Wiek Ewangeliczny; że pierwszy okres wezwania był Żniwem Żydowskiego Wieku; że jego ostatni okres wezwania był od r. 1881 do końca Wieku Ewangelicznego. Łącząc tę przypowieść z innymi wersetami, wyciągamy pouczające lekcje odnośnie wezwań i przesiewań Żniwa Wieku Ewangelii.

Sprostowanie – str. 29 | Treść artykułu

Ruta – figura i pozafigura – str. 29 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’34, 12.

Nie sądźcie przed czasem – str. 31 | Treść artykułu
Z pomiędzy tych, z którymi mamy braterską społeczność i których pozdrawiamy jako wiernych braci w Chrystusie, jest naszym obowiązkiem sądzić, czy pozostają jeszcze wiernymi. Tutaj jest pokazana odpowiedzialność nasza, ze względu na popieranie błędu drugiego, którą nie możemy ignorować, a równocześnie pozostać wiernymi; bo gdybyśmy nie rozsądzali postępku drugiego, za pomocą jego wierności Prawdzie, w takim razie, prawie tak często popieralibyśmy błąd jak popieramy Prawdę.

Inny członek Większych Pozafiguralnych Złodziei rzuca obelgi – str. 31 | Treść artykułu
Pewien polski przyjaciel ma wielkie pragnienie, aby pociągnąć uczni za sobą, a tak jak wielu jemu podobnych lewickich wodzów, on również postanowił wywyższyć się do stanowiska generalnego starszego bez Boskiego upoważnienia.

Dla ogólnego zainteresowania – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 70Nr: 070 – Maj-Czerwiec 1934 | Pobierz PDF

Powstali z Chrystusem – str. 34 | Treść artykułu
Chodzić inaczej, aniżeli w zupełnej harmonii z naszym wyznaniem znaczy chodzić do tego stopnia, jako nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego. Twierdzić, że biegniemy za niebieską nagrodą, gdy rzeczywiście chwytamy się i myślimy głównie o rzeczach ziemskich, znaczy opacznie przedstawiać Prawdę; a inni, którzy zauważą nasz postępek, uczynią to samo, błądząc na drodze. W ten sposób bylibyśmy zwodzicielami i „nieprzyjaciółmi” lub przeciwnikami. Usuwajmy więc wiernie na bok ziemskie troski i ambicje, a biegnijmy z gorliwością i cierpliwością do końca.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 35 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 66.

Interesujący list – str. 47 | Treść artykułu

Zawiadomienie – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 71Nr: 071 – Lipiec-Sierpień 1934 | Pobierz PDF


Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka – str. 50 | Treść artykułu
Zbicie kolejnych błędów głoszonych przez J. F. Rutherforda w ostatnich numerach Strażnicy.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 62 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 70.

Sprostowanie – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 72Nr: 072 – Wrzesień-Październik 1934 | Pobierz PDF


Więcej głupstw pijackich pochodzących od zaćmiewającego się prawego oka – str. 66 | Treść artykułu
Zbicie kolejnych błędów głoszonych przez J. F. Rutherforda w ostatnich numerach Strażnicy.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 74 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 71.

Pytania i Odpowiedzi – str. 80 | Treść artykułu

  • Oprócz niewierności jednego z małżonków, czy może poświęcona osoba, zgodnie z Pismem świętem, skarżyć o rozwód?
  • Gdyby sąd udzielił rozwodu osobie poświęconej z innego powodu aniżeli cudzołóstwo ze strony tej drugiej, to czy poświęcona osoba może wejść ponownie w związek małżeński?
  • Jak mogą członkowie Wielkiej Kompanii znajdować się w Babilonie od roku 1878, od którego to czasu głos Oblubieńca i Oblubienicy nie jest już więcej w nim słyszany?

Zawiadomienie – str. 80 | Treść artykułu

Sprostowanie – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 73Nr: 073 – Listopad-Grudzień 1934 | Pobierz PDF


Więcej głupstw pijackich pochodzących od zaćmiewającego się prawego oka – str. 82 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 72.

Urągania jeszcze jednego członka wielkiego niepokutującego złodzieja – str. 91 | Treść artykułu
Egzaminacja i zbicie kolejnych głoszonych błędów.

Sprawozdanie Wieczerzy Pańskiej 1934 – str. 92 | Treść artykułu

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 93 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 72.

Tymczasowe i ożywione, przypisane i aktualne usprawiedliwienie  – str. 96 | Treść artykułu
Proszę podać w krótkości jaka jest różnica między tymczasowem, a ożywionem Usprawiedliwieniem i między przypisanem a aktualnem Usprawiedliwieniem?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 96 | Treść artykułu

Sprostowania – str. 96 | Treść artykułu