DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

Wieczerza Pańska 27 Marca

    Według tego jak było ogłoszone zeszłego roku, będziemy liczyli naszą datę na obchodzenie Wieczerzy Pańskiej od Jeruzalemskiego nowego księżyca. Nisan 14-ty w roku 1934 zaczyna się 27-go marca, po godzinie 6-tej wieczorem. Opieramy to na następującem obliczeniu: Wiosenne porównanie dnia z nocą przypada w Jeruzalemie o godzinie 3:21 rano, 21-go marca. Nów księżyca najbliższy tej daty przypada w Jeruzalemie o godzinie 8:29 rano, 15-go marca. Przeto pierwszy dzień Nisana zaczyna się w Jeruzalemie o godzinie 6-ej wieczorem, 14-go marca, a 14-ty dzień o godzinie 6-ej wieczorem, 27-go marca.

    Życzymy wszystkim drogim braciom obfitego błogosławieństwa Pańskiego w ich przygotowaniu się i uczestniczeniu we Wieczerzy Pańskiej, a także w ich doświadczeniach po Wieczerzy Pańskiej. Prosimy drogich braci, aby, o ile możebne, natychmiast po obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej przysłali nam swoje sprawozdania z obchodzenia tejże Pamiątki. Zbory niech nadsyłają sprawozdania przez swych sekretarzy, zaś jednostki, które same będą obchodziły tę Pamiątkę, niech również raczą nadesłać swoje osobiste sprawozdania.

-----------------

        Przelana zwierząt krew,
        Po wszystkie żydów dni,
        Nie zrówna Kropli Pańskiej Krwi,
        Co niesie Prawdy siew.

                Baranek Swoją Krwią,
                Odkupił wszystkich nas;
                Obecność zapowiedział swą,
                I objawienia chwały czas.

TP ’34, 32.

Wróć do Archiwum