SPROSTOWANIE

    W numerze z Maja 1934, czyli 70-ym Teraźniejszej Prawdy zrobiona została omyłka drukarska. Prosimy Was o poprawienie sobie tego miejsca w pierwszym artykule tego 70-go numeru na str. 34 w drugim paragrafie należy wykreślić całą linję 22-gą słowa: na i chwalebna nadzieja św. Paweł odzywa się, napomi- - a należy dopisać do tego samego paragrafu na tej samej stronie u dołu słowa: ciemnienia ich przymierza. Widzimy jak on pi-

 

                Ach przyjdź błogi dniu, (Izaj. 35:1, 2)
                Co niesiesz pokój ziemi;
                Gdy nasz Pan po ucisku, (Psa. 46:9-11)
                Z łaskami promiennemi,
                Zaprowadzi lad na ziemi. (Obj. 21:l-5)

                                Ach przyjdź błogi dniu,
                                Poranku zmartwychwstania, (Jan 5:28, 29)
                                Nie dalekiś od nas, nie;
                                Wnet się skończy czas czuwania,
                                Pan obejmie rządy Swe. (Izaj. 11:9)

TP ’34, 64.

Wróć do Archiwum