PYTANIA I ODPOWIEDZI

    Pytanie: - Oprócz niewierności jednego z małżonków, czy może poświęcona osoba, zgodnie z Pismem świętem, skarżyć o rozwód?

    Odpowiedź: - Myślimy, że nie; ponieważ Pismo święte podaje tylko jeden powód do rozwodu dla osoby poświęconej (Mat. 19:9). Podczas gdy opuszczona poświęcona osoba jest wolną od wszelkich zobowiązań małżeńskich względem tej drugiej strony, która ją opuściła (1 Kor. 7:15) wszakże to nie daje jemu lub jej prawa do rozwodu lub do wstępowania w małżeństwo z inną osobą, tak długo dopóki żyje ta strona, która opuściła, lecz daje opuszczonej osobie prawo odmówienia wspólnego pożycia z dezerterem. - P 1926, 173.

 

    Pytanie: - Gdyby sąd udzielił rozwodu osobie poświęconej z innego powodu aniżeli cudzołóstwo ze strony tej drugiej, to czy poświęcona osoba może wejść ponownie w związek małżeński?

    Odpowiedź: - W takim razie osoba poświęcona nie powinna podawać o rozwód. Lecz jeżeli on lub ona otrzymałaby rozwód sądowy, w takim razie poświęcona osoba nie może wstępować ponownie w związek małżeński tak długo jak długo żyje strona rozwiedziona. - P 1926, 174.

 

    Pytanie: - Jak mogą członkowie Wielkiej Kompanji znajdować się w Babilonie od roku 1878, od którego to czasu głos Oblubieńca i Oblubienicy nie jest już więcej w nim słyszany?

    Odpowiedź: - Przed rokiem 1878 Babilon był Boskiem narzędziem mówczem, a zatem, gdy Oblubieniec i Oblubienica mówili, to oni w nim mówili tj. w jego lub przez jego narzędzie. Lecz od roku 1878 odtąd Babilon przestał być Boskiem narzędziem mówczem (Obj. 3:16), ma się rozumieć, że głos Oblubieńca i Oblubienicy nie jest już więcej w nim słyszany, to znaczy, że nie jest już więcej dawana przez niego prawda na czasie. Jednak nie należy przez to rozumieć, że pośród niego już nikt z poświęconego ludu Pańskego nie miał dawać świadectwa Prawdzie; ponieważ fakty dowodzą, że oni dają świadectwo Prawdzie, jak również fakty dowodzą, że członkowie Wielkiej Kompanji to czynią. Wiemy, że na długo po roku 1878 członkowie Maluczkiego Stadka byli utożsamieni z Kościołem nominalnym (Mat. 24:31; Obj. 18:4). Dlatego też członkowie Wielkiej Kompanji napewno tam się znajdowali. Pismo święte uczy, że niektórzy z nich będą pozostawali w Babilonie po ukończeniu żęcia (Jer. 8:20). Lot przedstawia pewną część Wielkiej Kompanji, która opuściła Babilon przed samem rozpoczęciem się ucisku, a zatem na długo po roku 1878. Głupie panny przedstawiają klasę, która będzie posiadała tak mało Prawdy przed zabraniem Maluczkiego Stadka z ziemi, iż będzie nieświadomą tego faktu, że wybrani zostali zapieczętowani w roku 1916 (Mat. 25:10-12) To dowodzi, że członkowie Wielkiej Kompanji są i przez wiele lat będą jeszcze pozostawali w Babilonie. Oprócz tego, gdyby nawet wyrażenie "nie będzie więcej słyszany w tobie" oznaczało nie będzie więcej słyszany w pośród ciebie, toby i tak nie dowodziło, że Wielka Kompanja nie znajduje się w Babilonie od roku 1878, ponieważ wyrażenie nie odnosi się do Wielkiej Kompanji i ponieważ niektórzy członkowie Wielkiej Kompanji teraz żyjący w Babilonie byli bezwątpienia w Babilonie jako nowe stworzenia przed rokem 1878. Ponadto przedstawiciele Babilonu od roku 1878 głosili ludziom znajdującym się tak wewnątrz jak i na zewnątrz Babilonu dosyć Prawdy przy pomocy której przyprowadzali ich do poświęcenia i spłodzenia z Ducha. Niektórzy z nas wiedzą to z doświadczenia, np. Wydawca Teraźniejszej Prawdy został przez przedstawicieli Babilońskich przyprowadzony do usprawiedliwienia w r. 1887, a do poświęcenia i spłodzenia z Ducha w roku 1888, gdy był jeszcze w Babilonie, którego opuścił w roku 1903. (P 1926, 174.)

TP ’34, 80.

Wróć do Archiwum