SPROSTOWANIA

    W numerze 66, stronica 76, szpalta 2, par. 1, wiersz 17 od góry, zamiast niedorzecznością powinno być niewiernością. Zaś na stronicy 77, szpalta 2, wiersz 8 od dołu, zamiast Fedeurów powinno być Sedeurów.

    W numerze 71, stronica 54, szpalta 2, par. 2, wiersz 26 od dołu, zamiast dziesiątej godziny, powinno być dziewiątej godziny. Taką samą poprawkę należy zrobić w tern samem miejscu w No. 48. W numerze 71, stronica 55, szpalta 2, par. 2 wiersz 7 od dołu, po słowie złego należy dopisać: Tak więc zarzuty przeciwko biblijnym poglądom naszego. Zaś na str. 58, szpalta 2, par. 3, w wierszu 10 z góry pomiędzy z i lutego powinna być wstawiona data 1-go, a w wierszu 11, pomiędzy z i lutego data 15-go.

 

CHWALEBNE OBIETNICE

        Byłem pustynią nieurodzajna,
        Rolą dziką i bezowocną,
        Aż łaska Pańska mię zbawiła,
        Przez wiarę Prawdą oświeciła.
        I poszedłem w ślady mego Umiłowanego,
        Zbawcę chwałą i czcią ukoronowanego.

                Pan też zmienił mą pustynię,
                Na Jego ogród i winnicę,
                Owoców i kwiatów wybornych,
                Lilji polnych i róż Sarońskich.
                Jak źrenicy oka mego, mówić Pan, strzedz jej będę;
                I deszczem wieczornym i porannym odświeżać ją będę.
                Izaj. 58:11; 51:3; 27:3, 4; Ozeasz 14:5; 5 Moj. 32:10; Zach. 2:8.

TP ’34, 80.

Wróć do Archiwum