SPROSTOWANIA

    Uwaga była nam zwrócona na ważną pomyłkę uczynioną przez opuszczenie jednej linji słów w polskiem tłumaczeniu, które znajdują, się w angielskim. Zdanie, o Wtórem mówimy, znajduje się w Numerze 12, str. 72, kol. 1, 14 i 15 linja od dołu. W polskiem całe zdanie brzmi jak następuje: "Dlatego wyrażenie 'w drugim roku' (Dan. 2:1) nie może odnosić się do drugiego roku jego uniwer-salnego panowania". Ono brzmi w polskiem tak jakbyśmy bronili błędu; gdy według oryginału w angielskim bronimy Prawdy. To co następuje jest calem zdaniem, jak powinno być przetłumaczone dosłownie z angielskiego: "Dlatego wyrażenie 'w drugim roku' (Dan. 2:1) nie może odnosić się do drugiego roku jego panowania, jako następcy jego ojca, lecz musi się odnosić do drugiego roku jego uniwersalnego panowania." Przeto prosimy braci, aby sobie wpisali w tę Ter. Prawdę we właściwe miejsce słowa, które były opusz-czone, a te są: "panowania jako następcy jego ojca, lecz musi się odnosić do drugiego roku jego..."

    SPROSTOWANIA: - W Ter. Prawdzie w num. 72, znowu zostały popełnione w druku liczne niedokładności, z których główniejsze są następujące:

    Str. 68, szpalta 1, par. i, wiersz 26 od góry - po słowie odrzucanie - zostało opuszczone jego poglądu.

    Str. 69, szpalta 1, par. 1, wiersz 7 od góry - zamiast odpowiedzieli - powinno być opowiadali.

    Str. 70, szpalta 1, par. 1, wiersz 8 od góry - zamiast czasie - powinno być czynie.

    Str. 71, szpalta 2, wiersz 30 od góry - zamiast Antychrystów - powinno być Adwentystów.

    Str. 72, szpalta 1, wiersz 12 od góry - zdanie w tym wierszu powinno brzmieć w ten sposób: - lepsi między nimi są częściami wielkiego pokutującego złodzieja. - Zaś z wiersza 14-go wykreślić słowo również.

    Str. 72, szpalta 2, par. 1, wiersz 15 od góry - zamiast także - powinno być takie.

    Str. 73, szpalta 1, wiersz 11 od góry - po słowie biblijnej - zostało opuszczone słowo wzmianki. Zaś w wierszu 31 od góry - zamiast 1932 - powinno być 1922.

    Str. 77, szpalta 1, par. 1, wiersz 15 od góry - zamiast sprzedawcy - powinno być sprzedawaczy:

    Str. 78, szpalta 1, wiersz 6 od dołu - zamiast nie zdradzał - powinno być nie zdziałał.

    Str. 79, w pytaniu berjańskiem 64-ym, w wierszu 2-im od dołu - zamiast informatorom - powinno być reformatorom.

TP ’34, 96.

Wróć do Archiwum