Dla Ogólnego Zainteresowania

Wieczerza Pańska 15-go Kwietnia

    Wieczerza Pańska tego roku przypada po 6-ej wieczorem 15go kwiet-nia Obliczenie, na którym to jest uzasadnione, jest następujące: Wiosenne porównanie dnia z nocą w Jeruzalemie przypada o 3:21 po południu 21-go marca. Nów księżyca najbliższy tej daty pokazuje się w Jeruzalemie o 2:32 popołudniu 3-go kwietnia; zatem pierwszy dzień Nisana zaczyna się w Jeruzalemie o 6-ej wieczorem 2-go kwietnia, (tj. początek 3-go kwietnia według Boskiego zapatrywania), a 14-ty Nisan zaczyna się tam o 6-ej wieczorem 15-go kwietnia. Przeto z braćmi po całym świecie Nisan 14 zaczyna się 15-go kwietnia o 6-ej wieczorem.

    Ponieważ wielu oszustów podróżuje między braćmi w Polsce, korzystając z ich gościnności i sakiewek, zdecydowaliśmy uczynić to co bracia w pierwotnym Kościele w takich wypadkach zmuszeni byli uczynić, aby zabezpieczyć zbory i jednostki z braci przed wykorzystywaniem ich przez oszustów. Jeżeli jaki wierny brat miał zamiar podróżować, otrzymał on poświadczenie podpisane przez starszych jego zboru, że ma dobry chrześcijański charakter i jest wierny Słowu Bożemu. Oszuści ma się rozumieć nie mogli bez podrobienia takiego świadectwa otrzymać. Przeto, aby nie dopuścić do wykorzystania w rozmaite sposoby szczerości braci przez oszustów, radzimy braciom epifanicznym, którzy chcą podróżować od miejsca do miejsca, gdzie są zbory epifaniczne, aby otrzymali poświadczenie, podpisane przez każdego starszego w ich zborze, te oni są w Prawdzie Epifanii i że prowadzą życie chrześcijańskie. I niech tacy podróżujący bracia biorą ze sobą owe poświadczenie i przedstawiają je braciom, gdziekolwiek przyjadą, aby zapewnić sobie braterskie przyjęcie. Radzimy aby nie przyjmować takich, którzyby nie mieli takiego poświadczenia. Podobna rzecz tyczy się także epifanicznych pielgrzymów i ewangelistów. Każdy jeden z nich otrzymał potwierdzające poświadczenie z Domu Biblijnego, iż on jest epifanicznym pielgrzymem lub ewangelistą. Oprócz tego brat Kasprzykowski ogłosi ich przyjazd zborom, do których oni mają przybyć. I jeszcze raz radzimy, aby nie przyjmować takich, którzy przyjeżdżają bez takiego poświadczenia i bez ogłoszenia ich przyjazdu przez brata Kasprzykowskiego; dlatego, że takowi są albo błądzicielami albo przywłaszczają sobie tylko urząd pielgrzyma lub ewangelisty epifanicznego Domu Biblijnego.

    SPROSTOWANIA: - W Ter. Prawdzie w Nr. 73 popełniono w druku wiele niedokładności i opuszczeń na miejsce których zostały podane słowa z innych miejsc tegoż numeru. Poniżej podajemy sprostowanie ważniejszych omyłek drukarskich, prosząc braci, ażeby sobie natychmiast poprawili te miejsca, gdyż bez poprawki wiele zdań pozostanie niezrozumiałych.

    Str. 84, szpalta 1, wiersz 5 od dołu wykreślić słowa: do rzeczy Parousyjnych, oprócz krótkiego zwrócenia się do - a na miejsce tego napisać: od jego ostatka w miesiącu Nisan 1918, ponieważ oni po-.

    Str. 85, szpalta 1, par. 1, wiersz 27 z góry - wykreślić słowa: który nie jest w stanie wytłumaczyć tę rzecz po - a na miejsce tego napisać: i inni przez rewolucjonizm wydali członków.

    Str. 89. szpalta 2, par. 2. wiersz 2 od góry po słowie: że należy dopisać: Starożytni Święci.

    Str. 90, szpalta 1, pr. 2, zdanie w wierszach od 7 do 9 od góry, brzmiące w sposób następujący: Nie tylko nie reprezentujący czasami światowe ludy, lecz wszystkie inne wody egipskie wchodzą w tę figurę; z tego widzimy, że nie ludy, lecz nauki są tu reprezentowane - powinno brzmieć w ten sposób: Nie tylko NIL, który czasem reprezentuje ludy światowe, ale wszystkie wody egipskie zostały obrócone w krew; dlatego w tym wypadku nie ludzi, lecz nauki wody Nilu przedstawiają.

    Str. 91, szpalta 2, par. 1, wiersz 2 od góry - wykreślić słowa: gdyż one są zamierzone tylko dla Kościoła; i nikt oprócz nie - na miejsce tego napisać: gdy zastanowimy się nad propagandy o milionach, szczególnie ry-.

    Str. 93, szpalta 1, par. 1, wiersz 4 od góry - po słowie, przedmiotu - dodać słowo że.

    Str. 96, szpalta 1, wiersz 13 u góry - wykreślić słowa tak jak.

TP ’35, 16.

Wróć do Archiwum