Dla Ogólnego Zainteresowania

    W dniach 5, 6 i 7 lipca odbędzie się Polska i Angielska Konwencja w salach Gerrow, pn. 333 W. Grand River ul., Detroit, Mich. Początek konwencji w piątek, 5go lipca o godz. 10-ej przed południem. Obecni będą pielgrzymi i wydawca Teraźniejszej Prawdy. Z powodu narodowego święta, koszta przejazdu na kolejach w tym czasie są bardzo niskie. Prosimy o liczny udział.

    Brat C. J. Schmidt odwiedzi następujące miejscowości w czerwcu: Grand Rapids, Mich., 23-go; White Cloud, Mich., 24 i 25; Covert, Mich., 26 i 27; Michigan City, Ind, 28; Chicago, 111., 29; So. Chicago, 111., 30. W lipcu: Detroit, Mich., 5, 6 i 7; Cleveland, Ohio, 9; Niagara Falls, N. Y., 10 i 11; Buffalo, N. Y., 12 i 13; Syracuse, N. Y., 14; Schenectady, N. Y., 15 i 16; Hartford, Conn., 17 i 18; Newark, N. J., 19 i 20; Philadelphia, Pa., 21; Merchantville, N. J., 22; Turtle Creek, Pa., 23 i 24.

    Prosimy zbory i braci, którzy osobno obchodzili Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, o przysłanie nam rychłego sprawozdania względem takowej, ile was brało udział, oraz innych interesujących wiadomości łącznie ze służbą tej Pamiątki.

TP ’35, 48.

Wróć do Archiwum