PRZYPOWIEŚĆ O ZAGINIONEJ OWCY

Ewangelia Łukasza rozdział 15 wersety od 1 do 7.

Wówczas wszyscy poborcy podatkowi i grzesznicy przybliżali się do Niego, aby Go słuchać. I szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: „Ten człowiek przyjmuje grzeszników i je z nimi”. Zatem powiedział im tę przypowieść, mówiąc: „Który z was, gdyby miał sto owiec, a straciłby jedną z nich czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za tą, która zginęła, aby ją znaleźć? A gdy ją znajdzie, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: "Radujcie się ze mną, znalazłem owcę, która mi zginęła!” Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym, bardziej niż nad dziewięćdziesięcioma dziewięcioma sprawiedliwymi, którzy nie potrzebują pokuty”.

CI, KTÓRZY CHODZĄ Z BOGIEM ZAWSZE DOCIERAJĄ DO CELU.

BS’ 14, 46

Wróć do Archiwum