Rocznik 2014 (numery 257-259)

Sztandar Biblijny nr 257Nr: 257 – Styczeń-Luty 2014 | Pobierz PDF


Prawdziwa droga – Werset rocznego godła na 2014 rok – str. 2 | Treść artykułu
– Radość i błogosławieństwo obecne
– Droga, która prowadzi na zniszczenie
– Potrzebna czujność.

Młody Daniel i jego towarzysze w Babilonie – str. 6 | Treść artykułu
– Daniel i jego towarzysze w szkole
– Mocne postanowienie Daniela i innych
– Odważmy się być Danielem

Wstrząsanie Niebem i Ziemią – str. 11 | Treść artykułu
„Jeszcze raz potrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem” – Żyd. 12:26
Artykuł odnosi się do warunków Wielkiego Ucisku, który spowoduje przeminięcie obecnego porządku rzeczy i ustanowienia symbolicznych nowych niebios i ziemi (Królestwa Bożego).

On prowadzi nas – str. 15 | Treść artykułu
Wiersz

Strofowanie przez proroka (zganienie Dawida)  – str. 16 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy opisuje grzech króla Dawida i jego pokutę, którą Bóg przyjął. Biblia nie ukrywa upadków opisywanych postaci – jest uczciwa w swoim przekazie.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 258Nr: 258 – Marzec-Kwiecień 2014 | Pobierz PDF


Dzień Sądu Świata – str. 18 | Treść artykułu
– Dzień wyznaczony przez Boga
– Tajemnica Boga

Kto ma słowa żywota wiecznego – str. 22 | Treść artykułu
„Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło i więcej z nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego” (Jana 6:66-68)
– Do kogoż pójdziemy?
– Próby w celu przesiania niegodnych

Boski wzorzec. Obietnice – 2 Kor. 7:1 – str. 25 | Treść artykułu
„Zatem mając te obietnice, umiłowani, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej nieczystości ciała i ducha, doskonaląc święte usposobienie w bojaźni przed Bogiem”.
– Opozycja do grzechu wymagana
– Oczyszczająca moc
– Szkoła Chrystusa

Salomon w całej swej chwale (Salomon błogosławiony) – str. 32 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy opisuje panowanie króla Salomona, którego mądrość podziwiała królowa z Saby. Reprezentuje on Kościół uwielbiony.

Ogłoszenie – Postanowienie nowego Przedstawiciela na Niemcy – str. 32
Artykuł niedostępny w wersji txt.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 259Nr: 259 – Maj-Czerwiec 2014 | Pobierz PDF


Nadchodzi nowa Dyspensacja – str. 34 | Treść artykułu
„O czasach i okresach, bracia, nie mam potrzeby do was pisać, ponieważ sami dostatecznie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, bo gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich wielka zagłada, niczym ból na rodzącą kobietę i nie umkną. Lecz wy bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył jak złodziej, wy jesteście dziećmi światłości” – 1 Tesaloniczan 5:1-5

Przychodzi poranek a także i noc  – str. 38 | Treść artykułu
„Stróżu! co się stało w nocy? Przyszedł poranek, także i noc!”  – Izajasza 21:11, 12 – powszechne wypełnienie się proroctw

Czekanie na Pana – str. 42 | Treść artykułu
„Oczekuj na Pana: Wzmacniaj się, a On utwierdzi serce twoje; zatem mówię, oczekuj na Pana”. – Psalm 27:14
– Dlaczego powinniśmy oczekiwać na Pana
– „Potrzebujecie cierpliwości”
– „W ucisku cierpliwi”

Dlaczego służba w Internecie? – str. 46 | Treść artykułu

Przypowieść o zaginionej owcy – Łukasza 15:1-7 – str. 47 | Treść artykułu

Świątynia Pana – str. 48 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam historię młodego pasterza Dawida, który został namaszczony na króla Izraela.

Ogłoszenie – Wiadomość dla Braci – str. 48
Informacja o pogarszającym się stanie zdrowia Br. Ralpha Herziga i przekazaniu obowiązków Opiekuna Wykonawczego Br. Leonowi Synderowi. Artykuł niedostępny w wersji txt.

linia podziału

Przykro o tym mówić, ale od następnego numeru niestety rozpoczęło się zamieszczanie treści klerykalnych i sekciarskich, i zaprzeczających dotychczasowym ideałom prezentowanych na łamach tego czasopisma – w związku z czym nie będziemy ich tu publikować.