Dla Ogólnego Zainteresowania

    Dowiedzieliśmy się że niektórzy bracia są niezadowoleni z tego że niektóre przedrukowane numery Teraźniejszej Prawdy zaliczamy do numerów całkowitych czyli bieżących. Od czasu gdy dowiedzieliśmy się o tym, że te narzekania odbywały się na konwencjach w Polsce wydaliśmy w ostatnich dwóch latach tylko dwa przedruki i tylko częściowe, ponieważ mieliśmy też nowy materiał w obydwóch numerach, mianowicie w jednym z tychże, a poza tym nie było przedruków w bieżących numerach już od dwóch lat. Przedruki były dane przeważnie z następujących przyczyn: (1) Nasi polscy tłumacze w Ameryce nie byli w stanie przetłumaczyć, poprawić i wydać jeden numer z druku co dwa miesiące. (2) Numery, które wyczerpały się nam z zapasu są tak ważne dla nowo zainteresowanych i tak niezbędne, aby je posiadali, że gdybyśmy ich nie przedrukowali, bracia ci ponieśliby szkodę duchową. Prawie wszyscy bracia wiedzą o tym jaką pomoc otrzymali przez czytanie tych poprzednich numerów we walce z błędami, w których się znajdowali i jesteśmy pewni, że jeżeli miłość Boża pała w ich sercach, to będą się wielce z tego radowali, że nowo zainteresowani bracia mogą otrzymać tą samą pomoc. To wymaga właśnie przedruków. (3) Chociaż byśmy nawet mieli dosyć pomocników do tłumaczenia nowego numeru co drugi miesiąc, to jednakowoż nie mamy dosyć funduszu na przedrukowanie wyczerpanych, a jednak niezbędnych numerów i dlatego zaliczamy je do bieżących. Przedrukowaliśmy kilka numerów, jako dodatkowe wydania i w tej nadziei, że będziemy mogli w ten sposób wypełnić braki i mieć zapas na wysyłanie zamówień, bez przedrukowania starych numerów jako bieżących. Lecz to możemy tylko wtenczas uczynić, gdy będziemy mogli mieć na to fundusze. Ze względu na powyższe powody, zdaje nam się, że przedrukowanie nie zupełnie jednej całej Teraźniejszej Prawdy, jako bieżący numer w jednym roku, w ostatnich dwóch latach, nie powinno być uważane przez właściwie usposobionych braci jako za wiele przedruków.

    Z informacji, która otrzymaliśmy nasuwa nam się myśl, czy czasem kto nie pobudza braci do tego niezadowolenia na ten przedmiot. Jeżeli tak, to prosimy braci, aby poinformowali nas o tym, kto to czyni. Lub jeżeli są inni, którzy starają się wprowadzić zamieszanie między braćmi na jakiś inny przedmiot, prosimy również, aby nas bracia poinformowali o tym kto to czyni i na jakim punkcie zapatrywania stara się to czynić.

    Prosimy zbory, jako też jednostki obchodzący Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, o przysłanie nam jak najrychlejszego sprawozdania o liczbie biorących udział w tej Pamiątce, i połączonych z takową szczegółów i błogosławieństw. Dziękujemy naprzód o rychłe nadesłanie nam sprawozdania.

TP ’36, 36.

Wróć do Archiwum