DLA OGÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

    Czas od 16-go października do 7-go listopada jest rocznicową porą od ostatniego wyjazdu naszego Pastora z Betel aż do dnia, kiedy był pochowany. Dlatego przypominamy sobie to corocznie przez specjalną służbę w rozdawaniu literatury w Wtórej Walce Pozafiguralnego Giedeona - gazetek na ten temat, i przez sprzedawanie naszej broszurki "Co Będzie Po Śmierci?" Ufamy, że nasi drodzy bracia w Polsce wezmą wierny udział w tej corocznej specjalnej posłudze, urządzając wykłady przez pielgrzymów i zdolnych starszych na stosowne tematy do publiczności; w rozdawaniu gazetek i w sprzedaży broszur przez strzelców. Dzień 31-go października będzie 20-tą rocznicą śmierci naszego Pastora; niech więc Zbory zarządzą specjalne zebranie w ten dzień na jego pamiątkę. Prosimy o przysłanie nam sprawozdania z tych zebrań, podając ogólny charakter takowych i liczbę uczestniczących. W poprzednich numerach określiliśmy, co my uważamy za dobry program zebrania w dzień tej pamiątki, przeto nie będziemy tego tu powtarzać.

    Podczas obecnego przesiewania, ci co odpadli od Prawdy Epifanji, byli to tacy, którzy nie badali i nie praktykowali Prawdy Parousji i Epifanji. To pobudza nas bardzo usilnie, do zalecania braciom, ażeby mieli bereańskie badania w Prawdzie Parousji i Epifanji. W Teraźniejszej Prawdzie znajdują się specjalne artykuły zamierzone do badania z bereańskimi pytaniami. Usilnie radzimy braciom, aby mieli specjalne bereańskie badania i bardzo usilnie radzimy im, aby postępowali według Prawdy i wyrabiali charakter zgodny z takową; ponieważ jeżeli przyjdzie jeszcze jedno przesiewanie, to dopomoże braciom ostać się pomimo przesiewania; ponieważ tylko niewierni upadają w przesiewaniu. Wierni, przy pomocy łaski Bożej, ostoją się.

    W dniach 16, 17 i 18 października, odbędzie się polska i angielska konwencja w Allerton Hotelu, 701 N. Michigan Blvd., Chicago, 111. Początek o godz. 10 przed południem, w piątek, 16-go października. Potrzebnych informacyj udzieli brat A. J. Rykała 1344 N. Damen Ave., Chicago, 111.

TP ’36, 80.

Wróć do Archiwum