OGŁOSZENIA

    Co następuje jest cedułą Redaktora odnośnie zborów, które będą odwiedzone tego lata w Polsce i Francji: Poznań, 18-go lipca; Bydgoszcz, 19-go; Łódź, 20, 21; Warszawa, 22, 23; Lublin, 24, 25; Włodzimierzeć 26; Obsza, 28, 29; Lwów, 30, 31; Szopienice. 1-go sierpnia; St. Etienne, Francja, 7-go; Bruay, 12-go; Lens, 13-go.

    Prosimy naszych czytelników, ażeby wpisali do pierwszej linii, 1 Kolumny, na str. 48, num. 88, słowo nie po słowie on. Tak jak podane w num. 88 Teraz. Prawdy ono twierdzi zupełnie przeciwnie temu cośmy chcieli powiedzieć. Chcieliśmy to powiedzieć, że C. K. nie raportował kilometrów Ewangelistów ze swoimi w jego pielgrzymskich sprawozdaniach.

    Brat C. J. Schmidt odwiedzi braci w Niagara Falls, N. Y. 4-go lipca, w Buffalo, N. Y., 5-go lipca.

TP ’37, 64.

Wróć do Archiwum