ZAWIADOMIENIE

    Prosimy Braci nie zapomnieć wysłać sprawozdania z obchodzenia Pamiątki, w Polsce do br. W. Stachowiaka, ul. Kolejowa 44, Poznań; z innych krajów do nas. Bardzo ocenilibyśmy, gdybyście to uczynili przy najbliższej sposobności, jeżeli tego jeszcze me uczyniliście.

    Załączamy Ślub i Postanowienie, wydrukowane na karteczce, w tej samej owijce, w Majowej Teraź. Prawdzie, zgodnie z ogłoszeniem i określeniem w ostatnim numerze.

TP ’39, 48.

Wróć do Archiwum