Rocznik 1939 (numery 098-102)

Teraźniejsza Prawda numer 98Nr: 098 – Styczeń-Luty 1939 | Pobierz PDF


Tekst naszego rocznego godła – str. 2 | Treść artykułu
„Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” – Obj. 2:10.

Nasze 20. roczne sprawozdanie – str. 6 | Treść artykułu

Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii – str. 11 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1938, 94.

Usługiwanie Aniołów – str. 13 | Treść artykułu
Aniołowie Pańscy mają pieczę o nas, kierują naszymi sprawami i są narzędziami, czyli przewodami Boskimi, przez które on komunikuje nam Swoją wolę; tj., komunikacje w znaczeniu opatrzności nad nami, powodując tę opatrzność lub tamtą opatrzność, a nie przez mowę.

Niektóre zarysy statutu zborów C. Kasprzykowskiego – str. 15 | Treść artykułu

Ważne wiadomości – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 99Nr: 099 – Marzec-Kwiecień 1939 | Pobierz PDF


Wieczerza Pańska 2-go kwietnia – str. 18 | Treść artykułu
Są rozmaite teorie w Chrześcijaństwie odnośnie Wieczerzy Pańskiej – jej znaczenia i właściwego czasu obchodzenia takowej. Przyjrzyjmy się tym teoriom, i dowiedzmy się co o Wieczerzy Pańskiej mówi Pismo Święte.

Abyście nie weszli w pokuszenie – str. 22 | Treść artykułu
Dziwnym zdaje się być, że miałoby być większe wystawienie na upadek w grzech w jednej porze roku niż w drugiej. Jednak zauważyliśmy przez wiele lat i poprzednio zwróciliśmy uwagę drugich na dziwną moc pokus w czasie wielkanocnym, każdą wiosnę.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 23 | Treść artykułu
Niniejszym artykułem, którego ciąg dalszy ukaże się w kilku następnych numerach, chcemy poprzedzić wyjaśnienie 4 Ks. Moj. 9. W obecnym artykule będziemy omawiali figurę i pozafigurę historii niewolnictwa i wyzwolenia Izraela z Egipt.

Interesujące pytania – str. 31 | Treść artykułu

 • Czy to jest prawdą, że niektórzy twierdzą, że Armagedon nie będzie krwawą sprawą, ale raczej zmianą warunków społecznych spowodowanych przez moralne przekonywanie i kompromis, jak to teraz widzimy się dzieje?
 • W głosowaniu na starszych i diakonów, czy powinny być liczone tylko głosy za kandydatem, i wtedy bez głosowania przeciw, czy kandydat ma być ogłoszony obrany, lub nie obrany, według tego, jak on otrzymał wymagany procent głosów od członków obecnych i mających prawo do głosowania, i czy ci, co nie głosują, chociaż mają prawo głosować, powinni być traktowani, lub liczeni jakoby głosowali przeciw?
 • Ponieważ Jezus w Ośmiu Wielkich Cudownych Dni przedstawia Kościół Parousyjny i Epifaniczny jako mówcze narzędzie do obcych, jak On może być umarłym i przebitym włócznią, a jednak miewać publiczne zebrania oraz prowadzić pracę kolporterską, strzelecką i ochotniczą?
 • W Psalmie 121:5, 6 czytamy: „Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twej. We dnie słońce nie uderzy na cię, ani miesiąc w nocy”. Co mamy rozumieć przez słońce i księżyc i przez dzień i noc?

Ogłoszenia dla ogólnej wiadomości – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 100Nr: 100 – Maj-Czerwiec 1939 | Pobierz PDF


Ambasadorzy Boga – str. 34 | Treść artykułu
Ambasadorem jest taka osoba, która otrzymała autorytet do przedstawiania jej rządu w obcym kraju. Nie każdy człowiek w obcym kraju jest ambasadorem. Pan pozostawił Swoich uczniów, jako Jego przedstawicieli do ludzi.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 35 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1939, 30.

Interesujące pytania – str. 42 | Treść artykułu

 • Jak można na podstawie Pisma św. odpowiedzieć na zarzut br. Sandbloma, że Mojżeszowe wzbranianie się, aby podjąć misję wyprowadzenia Izraela z Egiptu nie jest figurą na wahanie się naszego Pana podjąć Swoją misję Wtórego Przyjścia?
 • Czy wyjaśnienie Teraźniejszej Prawdy, że Jezus wahał się na chwilę, aby podjąć misję Wtórego Przyjścia (par. 22 artykułu obecnego numeru) nie znaczy, że Jezus tym sposobem zgrzeszył, lub nie podobał się Bogu?
 • Ja jeszcze mam trudność nad kwestią Jezusowego wahania się aby podjąć Misję Wtórego Przyjścia. Czy ty masz co więcej na ten przedmiot?
 • Co oznacza ustęp Iz. 50:1?
 • Proszę wyjaśnić z Tym. 3:8 „A jako Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się Prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni ze strony wiary.
 • Jak długo trwa nasz Dzień Pojednania?

Zawiadomienie – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 101Nr: 101 – Lipiec-Sierpień 1939 | Pobierz PDF


Wniebowstąpienie Chrystusa – str. 50 | Treść artykułu
Chociaż wszyscy, którzy jeszcze są wierni prawdziwemu gruntowi wiary Chrześcijańskiej i którzy nie zostali odciągnięci od nadziei Ewangelii rozumieją, że śmierć Chrystusa była konieczna, ażeby złożyć okup za nas, i widzą w Jego zmartwychwstaniu gwarancję zbawienia dla wszystkich, którzy wierzą, jednak mało zdają sobie sprawę z tego, co było dokonane dla nas i dla Chrystusa przez Jego wniebowstąpienie.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 52 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1939, 40.

Odpowiedzi na pytania – str. 63 | Treść artykułu

 • W Psalmie 121:5, 6 czytamy: „Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twej. We dnie słońce nie uderzy na cię, ani miesiąc w nocy”. Co mamy rozumieć przez słońce i księżyc i przez dzień i noc?
 • Jeżeli klasy Eliasza rozłączyły się w 1917 r. przez opuszczenie Towarzystwa przez klasę Eliasza, do jakiej klasy należą ci, co opuścili Towarzystwo dopiero w 1928 roku?
 • Twierdzisz, że dni Syna człowieczego są tylko dwa, dzień Parousji i dzień Epifanii. Za „dni Noego” i za „dni Lota”, czy były tam tylko dwa specjalne dni, które były typem na dwa dni Syna Człowieczego?
 • My którzy nie znaliśmy Prawdy aż w r. 1918 lub później, czy myślisz, że utraciliśmy nagrodę?
 • Jeżeli Cham był przestępcą, dlaczego spadło przekleństwo na Chanaana, (1 Moj. 9:22, 25) który był najmłodszym z czterech synów Chama?

Dla ogólnej wiadomości – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 102Nr: 102 – Wrzesień-Październik 1939 | Pobierz PDF


Niektóre myśli na 17-ty rozdział Objawienia – str. 66 | Treść artykułu
Naszym zamiarem nie jest, aby w tym artykule zupełnie wytłumaczyć 17-ty rozdział Objawienia. Ale raczej naszym zamiarem jest aby przedstawić tutaj niektóre ogólne myśli tegoż rozdziału, a również aby wyjaśnić niektóre rzeczy tam zawarte.

Przegląd krytyki brata Stahna – str. 71 | Treść artykułu

Ogłoszenie dla ogólnej wiadomości – str. 80 | Treść artykułu