ZAWIADOMIENIE.

    Obchodzenie Pamiątki śmierci naszego Pana przypada tego roku (1946), 14-go kwietnia, po godzinie 6-ej wieczorem. Te datę uzasadnia się na następującym obliczeniu: Wiosenne porównanie w Jerozolimie, przypada tego roku 21-go marca, o godzinie 7:53 rano. Nów księżyca najbliższy tej daty, wschodzi w Jerozolimie 2-go kwietnia, o godzinie 6:57 rano. Przeto 1-szy dzień miesiąca Nisan, zaczyna się 1-go kwietnia, o godz. 6-ej wieczorem, a 14-ty Nisan zaczyna się 14-go kwietnia, o godz. 6-tej wieczorem (według czasu słonecznego, a nie czasu oszczędzania światła) i jest data na obcho-dzenie Wieczerzy pamiątkowej. Niech Bóg błogosławi wszystek lud Swój w przygotowaniu się, w uczestniczeniu i po uczestniczeniu w tejże Pamiątce.

TP ’46, 20.

Wróć do Archiwum