Rocznik 1946 (numery 103-108)

Teraźniejsza Prawda nr 103Nr: 103 – Styczeń-Luty 1946 | Pobierz PDF


Nasz tekst na roczne godło – str. 2 | Treść artykułu
„Zmacniajcie się, a tak czyńcie; a Pan będzie z dobrym” – 2 Kron. 19:11.

Sprawozdanie na rok 27 – str. 8 | Treść artykułu

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 12 | Treść artykułu
Trzy początkowe części tego artykułu znajdują się w numerach: 99, 100 i 101, tj. z marca, maja i lipca 1939 r.

Zawiadomienie – str. 20 | Treść artykułu

Odpowiedź na nadesłane zapytanie – str. 20 | Treść artykułu

  • Czy to jest prawdą, że niektórzy twierdzą, że Armagedon nie będzie krwawą sprawą, ale raczej zmianą warunków społecznych spowodowanych przez moralne przekonywanie i kompromis, jak to teraz widzimy się dzieje?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 104Nr: 104 – Marzec-Kwiecień 1946 | Pobierz PDF


Myśli na czas wielkanocny – str. 22 | Treść artykułu
W czasie Wielkanocny zainteresowanie się chrześcijan figurą jest szczególnie ześrodkowane w zabiciu baranka, który poprzedza święta wielkanocne i który przedstawia baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego i my, tradycyjnie już, przedstawiamy kolejny okolicznościowy artykuł.

Niektóre myśli na 17 rozdział Objawienia – str. 26 | Treść artykułu
Nie mamy zamiaru zupełnie wytłumaczyć w tym artykule 17-ty rozdział Objawienia, ale raczej chcemy przedstawić niektóre ogólne myśli tegoż rozdziału, oraz wyjaśnić niektóre rzeczy tam zawarte.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 31 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 103.

Odpowiedź na nadesłane zapytanie – str. 36 | Treść artykułu

  • Czy zakończona wojna była symbolicznym trzęsieniem ziemi?

Zawiadomienie – str. 36 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 105Nr: 105 – Maj-Czerwiec 1946 | Pobierz PDF


Pokora drogą do wywyższenia – str. 38 | Treść artykułu
Apostoł Paweł w Liście do Filipensów 2:1-15 napomina, aby wszyscy uprawiali cnotę pokory i że we wszelkich okolicznościach każdy powinien uważać aby nic nie czynił spornie, albo przez próżną chwałę; aby osobiste wychwalanie się i wywyższanie było zupełnie odrzucone jako największy nieprzyjaciel ducha Pańskiego i dobra Kościoła.

Przypowieści – str. 40 | Treść artykułu
Przypowieść jest to streszczona prawda zwykle wyrażona doświadczeniem wielu ludzi. Jakie Prawdy są ukryte w Księdze Przypowieści?

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 46 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 104.

Nadesłane zapytania – str. 51 | Treść artykułu

  • Czyś nie zauważył, że gdy uczysz iż jesteś gwiazdą, to nauczasz, że jest osiem gwiazd, podczas gdy Biblia wskazuje, że jest tylko siedem symbolicznych gwiazd?
  • Ponieważ święcenie Sabatu jest jednym z dziesięciu przykazań, które stanowią prawo moralne, a zatem jest częścią prawa moralnego, dlaczego ty nie święcisz soboty, jak prawo moralne rozkazuje?
  • Oprócz rzadkich wypadków, czy osoba, która poświęciła się przed październikiem 1914, może stanowczo zadecydować, czy jest nowym stworzeniem czy Młodocianym Świętym?

Marszruta europejska redaktora – str. 52 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 106Nr: 106 – Lipiec-Sierpień 1946 | Pobierz PDF


Dozorca więzieni w Filipii – str. 54 | Treść artykułu
Historia uwięzienia i uwolnienia Pawła i Syli w Filipii jest okazją do dania cennej lekcji.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 56 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 105.

Przypowieści – str. 62 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 105.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 107-108Nr: 107-108 – Wrzesień-Grudzień 1946 | Pobierz PDF


Zważony na wadze – str. 70 | Treść artykułu
Literalny Babilon upadł ponieważ gdy próbowany na wadze przez Pana okazał się lekkim; mistyczny Babilon nigdy nie był Izraelskim, lecz Izraelici znajdowali się przez pewien czas pochłonięci w nim; podobnież i w pozafigurze mistyczny Babilon nigdy nie był duchowym Izraelem, pomimo, że duchowy Izrael znajdował się długi czas w niewoli mistycznego Babilonu.

Przypowieści – str. 73 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 106.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 77 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 106.

11 Podróż pielgrzymska redaktora do Europy – str. 82 | Treść artykułu

Sprawozdanie z obchodzenia Pamiątki Śmierci naszego Pana w roku 1946 – str. 87 | Treść artykułu
Literalny Babilon upadł ponieważ gdy próbowany na wadze przez Pana okazał się lekkim; mistyczny Babilon nigdy nie był Izraelskim, lecz Izraelici znajdowali się przez pewien czas pochłonięci w nim; podobnież i w pozafigurze mistyczny Babilon nigdy nie był duchowym Izraelem, pomimo, że duchowy Izrael znajdował się długi czas w niewoli mistycznego Babilonu.

Pytania i odpowiedzi – str. 87 | Treść artykułu

  • Czy Brat Russell mając korporacje gwałcił przez to Słowo Boże?
  • Czy wielkie zlecenie dane uczniom w Ew. Mateusza 28:19 nie dowodzi, że drzwi do wejścia w zarodek królestwa nie będą zamknięte aż ostatni członek Małego Stadka przejdzie poza zasłonę?
  • Jak wyjątek z Izajasza 52:8 dowodzi, że drzwi do zarodka królestwa zostały zamknięte przed śmiercią naszego Pastora?

Zawiadomienia – str. 88 | Treść artykułu