ODPOWIEDŹ NA NADESŁANE ZAPYTANIE

    Pytanie: Czy zakończona wojna była symbolicznym trzęsieniem ziemi?

    Odpowiedź: Myślimy, że nie. Ta wojna jest zwykle nazywaną drugą woja światową, lecz myślimy, że właściwiej byłoby ją nazywać Drugą Fazą Wojny światowej. Według Biblii miał być tylko jeden symboliczny wiatr, jako jeden z trzech wyrażeń gniewu Bożego (1 Król. 19:11; Obj. 7:1), i ten wiatr (nie wiatry) nie miał wiać na ziemię. Dlaczego tedy nie było dwóch wojen światowych? Ponieważ nie było pokoju, a tylko rozejm w latach od 1919 do 1939. Niemcy zmuszeni do podpisania traktatu Wersalskiego, zagrozili w tym samym czasie, że złamią ten rozejm, gdy przyjdzie stosowna chwila. I odtąd łamali go, od czasu do czasu, aż w końcu złamali go zupełnie. A zatem to, co egzystowało między rokiem 1919-1939, było rozejmem, a nie pokojem. Wobec tego wojna 1939-1945 była dalszym ciągiem wojny z lat 1914-1918, i częścią symbolicznego wiatru z 1 Król. 19:11; Obj. 7:1. Przed rokiem 1939 nie wiedzieliśmy, że wojna światowa będzie miała więcej niż jedną fazę, i dlatego nie spodziewaliśmy się takiej wojny. Jeszcze jedna rzecz dowodzi właściwości naszej odpowiedzi. Symboliczne trzęsienie ziemi czyli Armagedon, jako największe ze wszystkich rewolucji, obali wszelki uciemiężający rząd, grabieżną arystokrację i fałszywą religię (Obj. 16:14-20), lecz Druga Faza Wojny światowej zakończyła się, a te rządy, arystokracje i religie w dalszym ciągu istnieją i mają jeszcze wielką władzę. Dlatego zakończona wojna nie mogła być symbolicznym trzęsieniem ziemi, ale częścią jednej Wojny Światowej w jej Drugiej Fazie. P. 1945, 48.

TP ’46, 36.

Wróć do Archiwum