SPROSTOWANIE OMYŁEK DRUKARSKICH

    W ostatnim wydaniu Teraźniejszej Prawdy (Wrzesień-Listopad) ukazały się dwie ważniejsze omyłki drukarskie. Na stronicy 72, szpalta 2, paragraf 1, pierwsze 4 wiersze powinny być podane w ten sposób:

    Literalny Babilon upadł, ponieważ gdy próbowany na wadze przez Pana okazał się lekkim; mistyczny Babilon upada dla tego samego powodu; mistyczny Babilon nigdy nie był Izraelskim, lecz Izraelici znajdowali się przez pewien czas pochłonięci w nim;

    Na stronicy 88, szpalta l, ostatnie 4 wiersze przy końcu odpowiedzi drugiego pytania podanego na str. 87, powinno być tak podane; wejście poza zasłonę; ale przeciwnie, dowodzi, że drzwi będą zamknięte na wiele lat zanim zakończy się nauczanie nie tylko dla Małego Stadka, ale także dla Wielkiego Grona i Młodocianych Świętych.

TP ’47, 16.

Wróć do Archiwum