Rocznik 1947 (numery 109-114)

Teraźniejsza Prawda nr 109-110Nr: 109-110 – Styczeń-Kwiecień 1947 | Pobierz PDF


Nasz tekst na roczne godło – str. 2 | Treść artykułu
„Oto jako rzecz dobra, i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają” – Psalm 133:1.

Berejczycy zacniejsi – str. 7 | Treść artykułu
Przykład Berejczyków, którzy każdodziennie rozsądzali Pisma jest dla nas przykładem i wielką zachętą. Staramy się o ponowne ożywienie tego sposobu i wprowadzenie w użytek wszędzie pomiędzy przyjaciółmi Teraźniejszej Prawdy, przez zachęcanie do beriańskich badań i podobnych dyskusji słowa Bożego za pomocą podręczników.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 9 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 108.

List redaktora do braci – str. 15 | Treść artykułu

Pytania i odpowiedzi – str. 16 | Treść artykułu

  • Czy większość tych co się poświęcili między kwietniem 1878, a październikiem, 1914, była spłodzoną z Ducha?
  • Czy mamy się spodziewać jeszcze jednej fazy wojny światowej?

Sprostowanie omyłek drukarskich – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 111Nr: 111 – Maj-Czerwiec 1947 | Pobierz PDF


Pracowitość – str. 18 | Treść artykułu
Nie mamy zamiaru opisywania o świeckiej pracowitości, z wyjątkiem wyciągania z niej przykładów do wyższego gatunku pracowitości. Zamiarem naszym jest zatem, by omówić pracowitość ze względu na jej cechy, wykazujące co my czynimy lub czynić mamy odnośnie Boga i bliźnich naszych, jako wyrażenie naszego wyznania religijnego.

Wykłady z rysunku Planu Wieków – str. 22 | Treść artykułu
Światy i wieki biblijne. Co się stanie z niewiernymi? Co Restytucja uczyni z ludzi?

Sprostowanie omyłek drukarskich – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 112Nr: 112 – Lipiec-Sierpień 1947 | Pobierz PDF


Gedeon – figura i pozafigura – str. 34 | Treść artykułu
To, że Gedeon jest figuralnym charakterem, jest widocznym z faktu, że Św. Paweł zalicza go w liście do Żydów 11:32 do bohaterów wiary. Gdy mówi (Żyd. 12: 1), że jesteśmy obtoczeni, tak jak figura obtacza pozafigurę, tymi bohaterami wiary, jako obłokiem świadków, to znaczy, cieniowymi czyli figuralnymi świadkami, że walki Gedeona z Madianitami są typami jest wyraźnie podane.

Wykłady z rysunku Planu Wieków – str. 45 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 111.

Król Cyrus pasterzem Bożym – str. 46 | Treść artykułu
Jeden z zadziwiających wypadków związanych z opowiedaniem o uwolnieniu Izraela z niewoli babilońskiej jest ten, że Cyrus był wymieniony po imieniu przez proroka Izajasza przed czasem, i był nazwany „pasterzem Bożym” (Izaj. 44:28). Historia światowa daje Cyrusowi bardzo zacne imię, nazywając go „łaskawym, łagodnym i sprawiedliwym, który obchodzi się z ludźmi, jako z ludźmi, a nie jak z narzędziem, które się używa na pewien czas, a potem porzuca – zdobywca Babilonii był zupełnie innego charakteru od wszystkich innych, których świat dotąd widział.”

Pytania i odpowiedzi – str. 47 | Treść artykułu

  • Czy powstaje zły rezultat z nauczania, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte dla nowych członków, przychodzących do Prawdy?
  • Co przedstawia ucieczka Lota i jego córek do miasta Zoar, na górę, ich kazirodztwo i ich dzieci?
  • Ze względu na zdetronizowanie domu sabaudzkiego we Włoszech, a ustanowienie Republiki, czy to nie dowodzi, że dom sabaudzki, faszyzm i papiestwo, nie były względnie szóstą, siódmą i ósmą głową bestii z rozdziału 17-go Objawienia?
  • W E6, 180 jest podane, że wszyscy utracjusze koron wypadną z ruchu Epifanicznego. Czy to może być prawdą, jeżeli bracia z Wielkiego Grona mają ewentualnie uznać posłańca Epifanicznego i przyjąć prawdę Epifaniczną?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 113-114Nr: 113-114 – Wrzesień-Grudzień 1947 | Pobierz PDF


Gedeon – figura i pozafigura – str. 50 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 112.

Eleazar Żniwa Wieku Ewangelii – str. 59 | Treść artykułu
Zwracaliśmy już nieraz uwagę na fakt, że Eleazar, syn Aarona, przedstawia dwunastu apostołów w Żniwie Żydowskim, a brata Russella w Żniwie Ewangelicznym. Ten artykuł przypomni nam kilka informacji związanych z tym tematem.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 63 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 109.

Pytania i odpowiedzi – str. 63 | Treść artykułu

  • Do czego odnosi się widzenie Ezechiela, odnośnie do suchych kości, opisane w 37 rozdziale jego proroctwa?

Statystyka Wieczerzy Pańskiej – str. 64 | Treść artykułu

Zawiadomienia – str. 64 | Treść artykułu