ZAWIADOMIENIA

    Prosimy drogich Braci, ażeby każdy, wysyłający prenumeratę dla siebie lub dla drugich, podawał wyraźny adres pisany literami drukowanymi, a to dlatego, że wielu podaje adresy trudne do odczytania i to jest główna przyczyna nie otrzymywania Teraźniejszej Prawdy.

    Opłata za prenumeratę roczna wynosi w Polsce 125 złotych, która należy wysłać do Brata Stachowiaka; we Francji 125 franków, która należy wysyłać do Brata Caron, z powodu że ani Polska ani Francja nie pozwalają na wysyłkę pieniędzy poza granicę kraju i dlatego nie możemy używać w Ameryce ani złotych ani franków.

    Prosimy o przysyłanie nam raportów ze zebrań pamiątkowych Brata Russella, które powinny odbywać się corocznie w dniu 31 października.

    Prosimy ażeby każdy z pielgrzymów i ewangelistów przysyłał redaktorowi każdego roku po 30 września całkowite roczne sprawozdanie z wszystkich zebrań publicznych, pół-publicznych i domowych i z ogólnej liczby osób, biorących udział w każdym z tych trzech gatunków zebrań. A także z całej sumy ofiar otrzymanej w ciągu roku, z całej sumy rocznych wydatków i z czystego dochodu, jaki pozostaje; a również z liczby kilometrów przebytych w podróżach. Rok na takie sprawozdanie rozpoczyna się z dniem l października 1946, a kończy się 30 września 1947.

TP ’47, 64.

Wróć do Archiwum