Bądź przy mnie!

Nr 334 w śpiewniku epifanicznym (ang.)

(Tłumaczył C. J. Schmidt)

      Nadeszła noc, bądź przy mnie Panie mój,
      Ciemność się wzmaga, Panie przy mnie stój!
      Gdy wszelka pomoc ginie w świecie tym,
      Ty przy mnie bądź i z wiernym ludem Twym.

                  Przemija prędko życie nasze stąd,
                  Przemija świat, Pan swój wprowadza rząd;
                  Wszystko się zmienia, wszystko upada.
                  Niech w nocy tej strzeże mnie Twa rada.

      W każdej godzinie blisko przy mnie stój,
      Moc pokus zginie przez Twej łaski zdrój,
      Któż oprócz Ciebie może pomoc dać?
      Wśród chmur i słońca racz Ty przy mnie stać.

                  Nie boję się niczego w świecie tym,
                  Bo mnie ochraniasz silnym skrzydłem Twym.
                  Ocierasz łzy i niszczysz śmierci moc,
                  Usuwasz grzech mój w tę okropna noc.

      Bądź przy mnie aż się zamkną oczy me,
      Tedy się spełnią obietnice Twe;
      Słońce już wschodzi, znikają cienie,
      W życiu i śmierci Panie bądź przy mnie.

TP ’48, 16.

Wróć do Archiwum