Rocznik 1948 (numery 115-120)

Teraźniejsza Prawda nr 115-116Nr: 115-116 – Styczeń-Kwiecień 1948 | Pobierz PDF


Nasz tekst na roczne godło – str. 2 | Treść artykułu
„Długo znoszącymi bądźcie przeciwko wszystkim” – 1 Tes. 5:14.

Sprawozdanie za rok 29 – str. 5 | Treść artykułu

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 10 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 113-114.

Bądź przy mnie! – str. 16 | Treść artykułu

Zawiadomienie – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 117Nr: 117 – Maj-Czerwiec 1948 | Pobierz PDF


Znienawidzony przez swych braci – str. 18 | Treść artykułu
Opowieść biblijna o Józefie jest jedną z najwięcej interesujących w zakresie literatury jakiekolwiek wieku i w jakimkolwiek języku. Część, jaką zamierzamy tu omówić, może być z łatwością nazwana tragedią. Wykazuje ona naturę ludzką, tak dobrą, jak i złą, a w różnych typach osób i wydarzeniach zawiera cenne nauki.

Cierpliwe wytrwanie w niepowodzeniu – str. 20 | Treść artykułu
Opowieść o doświadczeniach i trudnościach Józefa jest bardzo wzruszająca; jednakowoż dopatrujemy się, że we wszystkich tych przejściach, błogosławieństwo Pańskie było z nim, a on, pozostając wiernym, wszystko jemu wyszło na korzyść, nie czyniąc żadnej szkody.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 22 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 115-116.

Niektóre ważne fakty do rozpatrzenia dla braci – str. 28 | Treść artykułu
Opowieść o doświadczeniach i trudnościach Józefa jest bardzo wzruszająca; jednakowoż dopatrujemy się, że we wszystkich tych przejściach, błogosławieństwo Pańskie było z nim, a on, pozostając wiernym, wszystko jemu wyszło na korzyść, nie czyniąc żadnej szkody.

Interesujące pytania – str. 29 | Treść artykułu

  • Czym jest Ruch Świecko Misjonarski Epifanii w znaczeniu grupy religijnej?
  • Czym jest Ruch Świecko Misjonarski Epifanii w znaczeniu fundacji czyli funduszu na pracę Pańską?
  • Co znaczy wyrażenie zgromadzenia domowe?
  • Kto ma prawo urządzać zgromadzenia domowe?
  • Czy zbór ma prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata, którego uważa za zdolnego do przemawiania, by przemawiał w zborze, lub czy taka mowa musi być zarządzona tylko przez posłańca i epifanicznego lub jego przedstawiciela?
  • Czy posłaniec epifaniczny lub jego przedstawiciele mają prawo bez zaproszenia zborowego urządzać pozamiejscowe zebrania, zgromadzenia domowe i pielgrzymskie wizyty, naznaczając mówców na te zebrania?
  • Co znaczy wyrażenie Kościół Powszechny?
  • Kto ma prawo zwoływania konwencji?
  • Jak zbór może się dowiedzieć, kto jest Ewangelistą w danym kraju?
  • Jak zbór może się dowiedzieć, którzy to są oficjalnie naznaczeni pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi Ruchu Świecko Misjonarskiego Epifanii?
  • Jaka jest różnica między konwencją, zgromadzeniem domowym, a pracą pozamiejscową?

Usługa smutku – str. 30 | Treść artykułu
Święci istotnie mają w każdym smutku i żałości błogosławioną pociechę, o której świat jest w zupełnej nieświadomości.

Zdobycie Jerycha – str. 32 | Treść artykułu
W historii biblijnej opisującej zdobycie Jerycha znajdują się cenne wskazówki dla chrześcijańskiego wzrostu.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 118Nr: 118 – Lipiec-Sierpień 1948 | Pobierz PDF


Posłaniec Epifanii – przedmowa autora – str. 34 | Treść artykułu
Przedmowa br. Johnsona do tomu epifanicznego 10 – „Posłaniec Epifanii”.

Posłaniec Epifanii – okresy epifaniczne – str. 35 | Treść artykułu
Równoległości Rocznych Dni. Miniaturowe Wieki Ewangelii – Mały, średni i Wielki. Małe Miniaturowe Tysiąclecie. Osiem Małych Cudownych Dni. Osiem Wielkich Cudownych Dni. Dni Oczekiwania Za Ofiarą Chlebów Na Obracanie. Równoległość Parousii i Epifanii.

Zawiadomienie – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 119Nr: 119-120 – Wrzesień-Grudzień 1948 | Pobierz PDF


Posłaniec Epifanii – okresy epifaniczne – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 118.

Zawiadomienie – str. 64 | Treść artykułu