ZAWIADOMIENIE

    Data Wieczerzy Wielkanocnej przypada tego roku (1948) 23 marca po godzinie 6 wieczorem. Te datę opieramy na następującym obliczeniu: Wiosenne porównanie w Jeruzalemie odbędzie się tego roku 20 marca, o godzinie 7:18 wieczorem. To jest jedną godzinę i 18 minut po zaczęciu się 21 marca, według tego jak Bóg liczy zaczynanie się dni. Nów księżyca najbliższy tego porównania zacznie wschodzić w Jeruzalemie 10 marca, o godzinie 11:36 wieczorem, co według rachuby Bożej jest 11 marca. Przeto pierwszy dzień miesiąca Nisan zaczyna się 10 marca, o godzinie 6 wieczorem; a 14-ty dzień miesiąca Nisan zaczyna się 23 marca, o godzinie 6 wieczorem. Jeżeliby ktoś z braci me mógł obchodzie Wieczerzy Pańskiej w tę datę, to może to uczynić 30 dni później, tj. 22 kwietnia po godzinie 6 wieczorem.

    Sprostowanie: W ostatnim wydaniu Ter. Prawdy (wrzesień-listopad 1947) zakradł się błąd drukarski w artykule Eleazar żniwa Wieku Ewangelii na str. 59, gdzie zaraz na początku artykułu w pierwszej linii jest podane: Znowu przybliża się rocznica śmierci naszego Pana, zamiast, Znowu przybliża się rocznica śmierci naszego Pastora.

TP ’48, 16.

Wróć do Archiwum