ZAWIADOMIENIE

    Wiosenne porównanie przypada w Jerozolimie 21 marca 1949 o godzinie 1:10 rano. Według Boskiego liczenia czasu nów księżyca najbliższy wiosennego porównania nastąpi w Jerozolimie w dniu 29 marca o godzinie 5:32 wieczór, co jest tylko 28 minut przed godziną 6-tą wieczór. A zatem w dniu 29 marca o godzinie 6-tej wieczór kończy się pierwszy dzień miesiąca Nisan. Według powyższego obliczenia data Pamiątki Wieczerzy Pańskiej przypada 10 kwietnia 1949 po godzinie 6-tej wieczór. Życzymy błogosławieństwa Bożego wszystkim drogim Braciom i Siostrom w ich przygotowaniu się i uczestniczeniu w tej Pamiątce, jak również w doświadczeniach, jakie po niej nastąpią. Prosimy o natychmiastowe przesłanie nam raportów z zebrań tej Pamiątki, bez względu czy będzie obchodzona przez zgromadzenia czy przez jednostki na odosobnieniu.

TP ’48, 64.

Wróć do Archiwum