ZAWIADOMIENIE

    Prosimy braci w tych krajach, w których mamy przedstawicieli, ażeby wszelką korespondencję odnośnie datków, zamówień na literaturę i prenumeraty słali do swoich przedstawicieli. To obejmuje nie tylko tych, którzy mogą zapłacić za swoje zamówienia, ale także ubogich braci, którzy nie mogą zapłacić pełnej ceny, lub którzy wcale nie mogą tego uczynić. Jeżeli bracia mają pytanie, tyczące się Prawdy lub jej zarządzeń, niech najpierw pytają się swoich starszych i ewangelistów lub pielgrzymów, a potem swego przedstawiciela. Gdyby i przedstawiciel nie mógł rozwiązać danej trudności, wtedy on zwróci się do nas po informację. Nasi przedstawiciele są w ścisłej łączności z braćmi i są więcej zapoznani z ich potrzebami, a jeżeli bracia będą z nami współpracować w tej sprawie, to zaoszczędzi nam wiele drobiazgowej pracy w tym czasie. Czynimy w tym wypadku tak, jak Mojżesz czynił, który powiedział urzędnikom i sędziom, ażeby odnosili się do niego tylko w trudnych sprawach. (2 Moj. 18:25, 26).

TP ’49, 32.

Wróć do Archiwum