Rocznik 1949 (numery 121-126)

Teraźniejsza Prawda nr 121-122Nr: 121-122 – Styczeń-Kwiecień 1949 | Pobierz PDF


Równoległości przesiewań 1908-1911 i 1948-1951 – str. 2 | Treść artykułu
Niektórzy dowodzą, że nigdy przedtem nie słyszeli o zarządzeniach Pańskich aż przyszli do Prawdy Epifanii, i że obecnie wiele się mówi o buntowaniu się przeciwko zarządzeniom Pańskim. Lecz zauważmy napomnienie onego sługi w tym temacie oraz dostrzegamy liczne równoległości w przesiewaniach, które są dla nas ważnym ostrzeżeniem i napomnieniem.

Posłannik Epifanii – okresy epifaniczne – str. 10 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy nr 119-120.

Zawiadomienie – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 123-124Nr: 123-124 – Maj-Sierpień 1949 | Pobierz PDF


Nasz tekst na roczne godło – str. 18 | Treść artykułu
„Umiem i uniżać się, umiem i obfitować … i niedostatek cierpieć”. – Filipensów 4:12.

Nasze sprawozdanie za rok 30 – str. 20 | Treść artykułu

Zaraza grzechu i jej jedyne uleczenie – str. 23 | Treść artykułu
Przedłużające się doświadczenia Izraela na puszczy były dowodem potrzeby ćwiczenia ich we właściwym stanie serca. W tym zawiera się pewna lekcja dla duchownego Izraela, pouczająca iż żaden z nas nie powinien być zarozumiałym, wyniosłym lub chełpliwym z powodu duchownych osiągnięć i pobożności.

Listy w sprawie ogólnej – str. 25 | Treść artykułu
Kilka listów i wyciągów, donoszących o czynnościach przesiewawczych naszego dawnego angielskiego pielgrzyma S.A. Catera, który nie jest już więcej przedstawicielem Świecko Misyjnego Ruchu “Epifania”, ponieważ sam dobrowolnie odsunął się od takiej łączności.

Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 27 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 117.

Pytania i Odpowiedzi – str. 32 | Treść artykułu

  • Do jakiego “dnia” odnosi się 2 Tes. 1:7-10 i jakie to dwie klasy mają być zniszczone, o których jest tam powiedziane: “tym, którzy Boga nie znają’” i “tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa”?

Zawiadomienie – str. 32 | Treść artykułu

List nadesłany – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 125Nr: 125 – Wrzesień-Październik 1949 | Pobierz PDF


Niewola i wyzwolenie Izraela – str. 34 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 123-124.

Posłannik Epifanii – Krótsze przepowiednie – str. 41 | Treść artykułu
Jeden i Dwaj z 5 Moj. 32:30. Anioł z Obj. 19:9, 10; 22:10, 11. Osiem Książąt z Micheasza 5:5. Medad, Jonatan, Eleazar, Jedajasz, Jakub, Aaron, Itamar, Zachariasz.

Pytania i Odpowiedzi – str. 47 | Treść artykułu

  • Dlaczego w sprawozdaniu konwencyjnym z Los Angeles i Chicago w listopadowym wydaniu Present Truth, było pisane tak pochlebnie względem S.A. Cartera?
  • Czy to jest prawdą, jak niektórzy bracia w Polsce twierdzą, a także w Ameryce, że Posłannik Epifanii będzie znajdował się po lewicy Pana w Królestwie?
  • Czy papież Grzegorz I, 596-604, przez wprowadzenie doktryny o mszy, był założycielem obrzydliwości spustoszenia?
  • Czy to nie dowodzi, że z powodu nauki, iż Pan miewa specjalne mówcze narzędzia, te narzędzia roszczą sobie prawo, jakoby oni tylko mieli monopol na tłumaczenie czyli objaśnianie Biblii i dlatego zabrali wolność tłumaczenia Biblii Jego ludowi?

Zawiadomienie – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 126Nr: 126 – Listopad-Grudzień 1949 | Pobierz PDF


Dwanaście szpiegów – figura i pozafigura – str. 50 | Treść artykułu
Wielka pozafigura odnosi się do duchowego Izraela w czasie pierwszego przyjścia Pana. A ponieważ Żniwa są równoległe, przeto widzimy, że w dodatku do stosowania tej historii do cielesnego i duchowego Izraela przy pierwszym przyjściu Pana, stosuje się ona również do cielesnego i duchowego Izraela w Żniwie Ewangelicznym.

Posłannik Epifanii – Krótsze przepowiednie – str. 61 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy nr 125.

Zawiadomienie – str. 64 | Treść artykułu