ZAWIADOMIENIE

    Data Wieczerzy Pańskiej przypada w roku 1950 w dniu 30 marca po godzinie 6-tej wieczór. Tę datę obliczamy w sposób następujący: Wiosenne porównanie w dniu 18 marca o godz. 6-ej wieczór, a 14 Nisan dzinie 6:57 rano. Nów księżyca najbliższy wiosennego porównania zaczyna się w Jerozolimie 18 marca 1950 o godz. 5:41 po południu. Wobec tego 1 Nisan kończy się w dniu 18 marca o godz. 6-tej wieczór, a 14 Nisan rozpoczyna się 30 marca o godz. 6-tej wieczór. Według powyższego obliczenia data Pamiątki Wieczerzy Pańskiej przypada 30 marca 1950 po godzinie 6-tej wieczór. Życzymy błogosławieństwa Bożego wszystkim drogim Braciom i Siostrom w ich przygotowaniu się i uczestniczeniu w tej Pamiątce, jak również w doświadczeniach jakie po mej nastąpią. Prosimy o natychmiastowe przysłanie nam raportów ze zebrań tej Pamiątki, bez względu czy będzie obchodzona przez zgromadzenia, czy przez jednostki na odosobnieniu.

TP ’49, 64.

Wróć do Archiwum