ROCZNE SPRAWOZDANIE Z FRANCJI I BELGII

    Drogi bracie Jolly! Łaska i pokój! Z wdzięcznym sercem dziękuję Panu za wszystkie doświadczenia - radosne i smutne - na które On dozwolił, iż mnie dotknęły w ciągu minionego roku. Tylko przez cierpienie możemy nauczyć się posłuszeństwa, albowiem aż do śmierci musimy walczyć ze światem, ciałem i diabłem. Wśród radosnych doświadczeń, Twoja wizyta zeszłego lata uradowała i zachęciła nas wszystkich aby dalej prowadzić pracę; i wszyscy dziękujemy Panu, że wysłuchał nasze modlitwy pozwalając Tobie również odwiedzić naszych drogich braci w Polsce, jak również i nam pozwolił widzieć naszego drogiego brata Stachowiaka we Francji na początku minionego roku, oraz radować się błogą społecznością z Nim.

    Tak jak się spodziewałem minionego roku, wydawanie de la Verite Presente, Ter. Prawdy i Sztandaru Biblijnego z łaski Pana było regularne. Pan pozwolił nam kupić nowoczesny powielacz i wzbudził dobre chęci i działalność w sercach i umysłach naszych drogich poświęconych braci - polskich i francuskich - do pomocy w przygotowaniu, powielaniu i wysyłaniu wszystkich naszych czasopism. Myślę, że dotąd wszyscy bracia czytali w naszych czasopismach szczegóły podane w sprawozdaniu o Twojej podróży po Europie.

    Śpiewnik z nutami we francuskim języku jest obecnie gotowy; on powiększa bogaty już i cenny zasób książek parousyjnych we francuskim języku. Obecnie mamy specjalną kliszę (gumową płytę) dla listów wysyłanych do osób dotkniętych żałobą oraz, idąc za Twoją radą - drukujemy ulotkę "Gdzie Są umarli?", aby ją wysyłać z tymi listami. Specjalny wysiłek ma być podjęty w tej gałęzi służby.

    Wielka ilość pracy, jaką musiałem spotykać w moim zawodzie jak również z powodu przeprowadzki (z Barlin do Bethune), oraz w moim nowym mieszkaniu z powodu składu literatury Prawdy, nie mówiąc już o wydawaniu czasopism, opóźniła przygotowanie tomu 5 i jego wydanie w francuskim języku. Z drugiej strony "stodoły" małego pozafiguralnego Józefa są tak pełne, że czekają za zgłodniałymi na Prawdę! Praca wyświetlania pasów filmowych rozpoczęła się minionego roku, a staranne przygotowanie się ewangelistów, którzy mają tę pracę powierzoną, odbywa się najpierw wśród braci.

    Porównanie zeszłorocznej statystyki ze statystyką poprzednich lat wykazuje prawdziwy postęp w działalności pod wieloma względami. Jednak zachęcam wszystkich do rozpowszechniania na szerszą skalę Sztandaru Biblijnego - którego oni tak wielce pragnęli - najpierw wśród ich własnych rodzin, krewnych i przyjaciół, a potem również pomiędzy innymi. Podczas gdy przeciwnik rozpowszechnia kłamstwa przez najbardziej nowoczesne środki, czy mamy mieć obawę zwiastować dobrą nowinę o Królestwie? Obecnie pole języka francuskiego posiada stosowną literaturę dla takiego głoszenia, tj. tom 1 włączając różne rozdziały w formie broszurek, broszurę o "Żydowskich Nadziejach i Widokach" oraz różne bezpłatne ulotki jak: "Czy Wiesz?", "Powrót Izraela", "Nowa Ziemia", itd. Pieśń 309.

    W imieniu wszystkich naszych drogich braci belgijskich, szwajcarskich, polskich i francuskich w ogólności, w imieniu moich bliskich współpracowników oraz w szczególności w moim własnym imieniu, mam przywilej zapewnić Ciebie oraz rodzinę Domu Biblijnego a przez Ciebie wszystkich drogich braci w Świecko Domowym Ruchu Misjonarskim, o naszej głębokiej miłości i o naszych gorących modlitwach. Pozostaje z poważaniem

    Twój brat i towarzysz w służbie

                                                    Marcel Caron

 

ZSUMOWANIE NASZEJ PRACY WE FRANCJI I BELGII

od 1-go 10.56 do 30.09.57

Korespondencja - Pola: francuskie - polskie

Otrzymano listów i pocztówek………………………. 828 …. 269
Wysłano listów i pocztówek ………………………… 785 …. 266

Cyrkulacja literatury

La Verite Presente, Ter. Prawda……………………… 3.038 …. 1.438
Sztandarów Biblijnych………………………………… 1.750
Ulotek - "Czy Wiesz" itd……………………………… 9.990 …. 530
Tomów Parousyjnych "Wykłady Pisma Św." ……….. 270…. 16
Manien ………………………………………………… 29
Książek "Żywot-Śmierć-Przyszłe Życie"……………… 29
Broszur o Piekle, Spirytyźmie i Cieniach Przybytku……………… 100
Broszur z tomu 1Parousyjnego, itd. ……………………. 753 …. 117
Broszur o Żydowskich Nadziejach i Widokach" oraz o "Naukach Świadków Jehowy"… 165
Śpiewników (bez nut) …………………………………… 21
Poematów Brzasku (wydanie pierwszej części)…………. 13
Biblii ……………………………………………………... 50 …. 7
Służba Pielgrzymów i Ewangelistów Pielgrzymów…………. 2 …. 1
Pielgrzymów posiłkowych ……………………………….. 2 …. 1
Ewangelistów …………………………………………….. 3 …. 2
Kilometrów odbytych w podróżach ……………………… 12.408…. 7.710
Zebrań pół-publicznych ………………………………….. 4 …. 1
Osób biorących udział w tych zebraniach ……………….. 358 …. 170
Zebrań domowych ……………………………………….. 329 …. 303
Osób biorących udział w tych zebraniach ……………….. 5.259 ….4.672

FINANSE

Fundusz Prawdy

Dochód - Pola: francuskie - polskie

Nadwyżka z ostatniego roku……………………………. Fr. 12.217….542.487
Datki i prenumeraty……………………………………… 611.036.…278.572
Datki z Domu Biblijnego………………………………… 12.854…. 2.100
Sprzedaż książek ………………………………………... 55.399 …. 4.250

______ _______
Razem …… 691.506… 827.409

Rozchód

Literatura i wydatki biurowe……………………….. Fr. 586.263...131.559
Wydatki na pielgrzymów …………………………….. 95.226.. 115.460
Datki dla Domu Biblijnego …………………………… 7.500 ….9.310

______ _______
Razem……… 688.989 ..256.329

______ _______
Nadwyżka w funduszu Prawdy………………………… 2.517.. 571.080

FUNDUSZ KSIĄŻKOWY

Dochód

Nadwyżka z ostatniego roku………………………… Fr. 18.968... 17.170
Sprzedaż książek ……………………………………….. 133.936

______ _______
Razem……… 152.904.. 17.170

Rozchód

Drukowanie ulotek ……………………………………… 35.000

______ _______
Nadwyżka w funduszu książkowym ………………………117.904 ...17.170
(420 franków równa się 1 dolarowi)

TP ’58, 42-45.

Wróć do Archiwum